Phuong phap giai toan hoa hoc bang cong thuc trung binh

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)
ke thua tri thuc nhan loai
Võ Thế Thuận ( Report)
14h:57' 29-08-2009
34.1 KB
12


Phương pháp giải bài tập Hoá học bằng công thức trung bình.
Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong các tài liệu Hoá học và là một công cụ khá hữu hiệu cho nhiều giáo viên và học sinh khi gặp loại toán: “Biện luận tìm các chất liên tiếp trong dãy đồng đẳng hoặc kim loại kiềm, kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên .
Phương pháp dùng công thức trung bình là phương pháp quy hỗn hợp về chất đại diện duy nhất và các phản ứng hoá học xảy ra xem như chỉ xảy ra với riêng chất đại diện, ở đây các số liệu về hỗn hợp ( số mol, khối lượng, thể tích...) được xem như là số liệu của chất đại diện.
I- Lý thuyết:
Một hỗn hộp n chất: A1, A2, A3, .......An
Có phân tử khối tương ứng là: M1, M2, M3.......Mn và
Số mol tương ứng là: n 1, n2, n3,.........nn
Ta có:
hỗn hợp) =
II- Bài tập:
2.1 - Bài tập: Hoà tan hoàn toàn 26,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCL 2M (vừa đủ) thu được dung dịch A và 6,72 lít khí CO2 ( đktc)
a- Tính VHCl đã dùng.
b- Cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan?
c- Nếu biết hai kim loại trong muối là hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên tiếp, hãy xác định công thức các muối?
Ta có phản ứng :


Bài giải:
Gọi CTTB của hai muối cacbonat trên là: CO3
Gọi a là số mol hỗn hợp hai muối này.
Ta có phản ứng :
CO3 + 2HCl + H2O + CO2 (1)
Theo (1 và bài ra ta có hệ
+ 60) a = 26,8
a = nCO2 = = 0,3 (mol)
Giải hệ ta được : = 29,3
Theo (1) nHCL = 2a = 2. 0,3 = 0,6 (mol)
a- Thể tích đã dùng là : V HCL = 2a. 2 = 2.0,3.2 = 1,2 (lít)
b- Tổng khối lượng hỗn hợp muối khan :
m= 71) a = ( 29,3 + 71) .0,3 = 30,09 (gam)
C- Gọi MA, MB là khối lượng mol 2 kim loại trên ta có :
MA < < MB
MA < 29,3 < MB
Căn cứ vào BTH (bảng tuần hoàn) chỉ có MA = 24 (Mg), MB = 40 (Ca) là phù hợp .
Vậy công thức hai muối khan là : MgCO3 và CaCO3
2.2 : Bài tập 2 : Hoà tan 23 gam một hỗn hợp Ba và hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp vào nước được dung dịch Z và 5,6 lít khí H 2 ( đktc)
a- Nếu trung hoà dung dịch Z bằng dung dịch H2SO4 0,5M thì thể tích dung dịch axít là bao nhiêu ?
b- Nếu 180 ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào dung dịch Z thì dung dịch sau phản ứng vẫn còn dư Ba(OH)2. Nếu thêm 210ml dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Z thì vẫn còn dư Na2SO4.. Hãy tìm hai kim loại kiềm .
Bài giải
Gọi công thức trung bình của hai kim loại kiềm là với số mol là x, số mol của Ba là y .
Có các phản ứng xẩy ra :
2+ H2O 2 OH + H2 ( 1)
x x
Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2 (2)

 

 • Nong Van Dinh
 • Nguyễn Cảnh Tài
 • Lê Thị Hiền
 • Nguyễn Quang Xuân
 • Lê Hữu Thống
 • Ngô Thị Lệ Ngoan
 • Võ Thị Tính
 • Nguyễn Lâm Phương Quyên
 • Tống Mỹ Ngọc
 • Hµ Thþ Thuû
 • Nguyên Hai Gam
 • Mai Nhật
 • Hany Dang
 • Trần Văn Địa
 • Lê Thị Nguyệt
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Đoàn Thương Hoai
 • Lê Văn Nở
 • Huỳnh Thị Mỹ Linh
 • Chua Phai Lt
 • Nguyễn Tại Loan
 • Nguyễn Đức Triều
 • Quach Manh Quang
 • Đào Duy Tú
 • Hoàng Thị Thu Ngân
 • Nguyễn Gia Han
 • Võ Thị Ngọc Huyền
 • Lê Hoàng Ân
 • Nguyễn Ngọc Lan Vy
 • Phạm Thị Hồng Thúy
 • Nguyễn Thùy Dương
 • Bùi Thị Thu Hằng
 • Lê Bá Túc
 • Nguyển Thị Phương Lan
 • Ẩtn Thien Tue
 • Nguyễn Thảo Phương
 • Ngô Huy Nam
 • Lạc Như Song
 • Lương Minh Tươi
 • Trần Thị Kim Sang
 • Nguyễn Thanh Minh
 • Nguyễn Lệ Thoáng
 • Thạch Minh Nhựt
 • Nguyễn Văn Lộc
 • Đặng Lê Tuấn Minh
 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
 • Hoàng Đoàn
 • ª Tþ Thý
 • Lương Văn Dương
 • Nguyễn Bích Duyên