de thi hoc sinh gioi lop 5

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thị Hoa Đào
21h:37' 22-12-2011
34.5 KB
336

Trường th quảng tùng đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 5 - lần 2
Họ tên : ……………… Môn Toán
Lớp : ………………… Năm học : 2011 - 2012
Thời gian : 60 phút


I/ khoanh vào đáp đúng ( 5 điểm)
Câu 1: Một hình chữ nhật có chu vi là 20 mét, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu? ( 1 điểm)
A. 5 m B. 16 m C. 64 m D. 80 m
Câu 2: Chữ số cần viết vào ô trốngcủa 21( để được một số chia hết cho 2 và 3 là (0,5 điểm)
A. 2 B. 4 C. 6 D. 9
Câu 3: Ngày thứ nhất An đọc được quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp quyển sách đó. Hỏi còn lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc ? ( 0,5 điểm)
A. B. C. D. 
Câu 4: Trong 10 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 50 kg đường. Trong 9 ngày đầu, cửa hàng bán được 420 kg đường. Hỏi ngày thứ mười, cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường? ( 1 điểm)
A. 80 kg B. 30 kg C. 47 kg D. 50 kg
Câu 5: Tìm giá trị của y khi biết : = ; y bằng: (1 điểm)
A. y = 4 b. B. y = 7 C. y = 5 D. y = 11
Câu 6: Viết tiếp hai số hạng vào dãy số sau: 1, 5, 9, 13, 17, …, … . (1 điểm)
II/ Ghi đầy đủ lời giải ( 15 điểm)
Câu 1: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.
Có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 5 chữ số dã cho ? ( 1 điểm )
Câu 2: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số lớn hơn số phải tìm 230 đơn vị. ( 2 điểm)
Câu 3: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi ta thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì số dó gấp 5 lần số phải tìm. ( 2 điểm)
Câu 4: Một học sinh khi làm phép nhân, đáng lẽ phải nhân với 103 nhưng quên viết số 0 ở số nhân nên tích giảm đi 37080. Hỏi bạn đó định nhân số nào với 103? (2điểm)
Câu 5: Hãy tính tổng của:
4 + 7 + 10 + 13 + … + 124 + 127 + 130 + 133. ( 1 điểm)
Câu 6: Tính bằng cách nhanh nhất
a) (1,5 điểm)
b) ( 1,5 điểm)
Câu 7: Tìm x để B có giá trị lớn nhất và giá trị lớn nhất đó bằng bao nhiêu?
B = (2004 + 2005) : ( x - 6) ( 1 điểm)
Câu 8: Hãy xác định các chữ số a, b để thay vào ta được số 
a) Chia hết cho 2, 5, 9 ( 1,5 điểm)
b) Chia cho 2, 5, 9 cùng dư 1. ( 1,5 điểm)

 

 • Nguyễn Văn Tình
 • Đoàn Văn Phước
 • Lê Thị Nhi
 • Trịnh Thanh Dũng
 • Oanh Dang
 • Nguyễn Ngọc Hiệp
 • Song Chang
 • Ma Thi Chu
 • Mai Anh Thu
 • Lê Thị Diệu Hăng
 • Dương Thị Minh
 • Phạm Việt Dũng
 • Lê Thị Hoài
 • Nguyễn Hùng
 • Vũ Thị Huệ
 • Trần Thị Mai Điệp
 • Lương Anh Đức
 • Phan Công Dũng
 • Hà Duy Mọng
 • Lê Thị Ninh
 • Nguyễn Thị Vân Trang
 • Quách Ngọc Lan
 • Trương Văn Minh
 • Bùi Thị Chuyên
 • Vũ Thị Thanh Bình
 • Đinh Văn Vang
 • Lê Bá Hoàng
 • Nguyễn Thị Ngọc Hương
 • Nguyễn Bưởi
 • Lê Hồ Tuyết Nhi
 • Nguyễn Văn An
 • Phạm Lê Hiếu
 • Phạm Hồng Cu Do
 • Bùi Huy Mong
 • Nguyễn Đức Toàn
 • Nguyễn Phi Thanh
 • Phan Thi Nghi
 • Trần Thị Diễm Lê
 • Nguyễn Minh
 • Ngô Xuân Quang
 • Nong Thi Loan
 • Phạm Thị Dung
 • Bùi Thanh Phúc
 • Đỗ Hoàng Vinh
 • Tich Phan Hp
 • Trương Thị Ngọc Toàn
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Văn Diễn
 • Đặng Văn Huyên
 • Phan Thi Ngoc An