Giáo án lớp 1 tuần 21

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Phạm Thị Ngọc Bích
15h:05' 09-01-2012
341.0 KB
13

TUẦN 21
Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2012
HỌC VẦN
Bài 86 : ôp - ơp (Tiết 1)
Mục tiêu:
Học sinh đọc và viết được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học. Đọc đúng các từ ứng dụng
Đọc được ứng dụng: Đám mây…rừng xa.
_ Luyện nói từ 1 - 3 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Tranh trong sách giáo khoa , bộ đồ dùng tiếng việt
Học sinh: Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành…
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp…
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh


5’
30’


5’

Oån định:
Bài cũ:
Bài mới:
Giới thiệu :
Hoạt động1: Dạy vần ôp
Mục tiêu: Nhận diện được vần ôp, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có vần ôp
Nhận diện vần:
Giáo viên viết vần ôp
So sánh ôp và ăp
Phát âm và đánh vần
Giáo viên đánh vần:
Giáo viên phát âm ô-pờ-ôp
Hoạt động 2: Dạy vần ơp
Mục tiêu: Nhận diện được vần ơp, biết phát âm và đánh vần tiếng có vần ơp
Quy trình tương tự như vần ôp
GVHD hs viết bảng con: ôp, ơp
Nghỉ giải lao giữa tiết
d) Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng
Mục Tiêu : Biết viết tiếng có vần ôp, ơp và đọc trơn nhanh và thành thạo tiếng vừa học
Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để rút ra các từ cần luyện đọc: tốp ca, bánh xốp, hợp tác, lợp nhà.
Giáo viên sửa sai cho học sinh
Học sinh đọc lại toàn bảng
Giáo viên nhận xét tiết học- Hát múa chuyển tiết 2
CỦNG CỐ – DẶN DÒ
- GV củng cố lại bài: chỉ bảng HS đọc lại toàn bài trong SGK
- GV nhận xét giờ học
HátHọc sinh quan sát
Học sinh thực hiện

Học sinh đánh vần và phát âm cá nhân, nhóm, cả lớpHọc sinh quan sát
Học sinh viết trên không, trên bàn, bảng con


Học sinh luyện đọc


Học sinh đọc
HỌC VẦN
Bài 86 : ôp – ơp (Tiết 2)

Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh

5’
30’5’

Ổn định:
Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ
Hoạt động 1: Luyện đọc SGK
Mục tiêu : Đọc đúng các từ, tiếng, phát âm chính xác
GV hd hs đọc trong sgk
Giáo viên ghi câu ứng dụng: Đám mây…rừng xa Giáo viên sửa sai cho học sinh
- Hoạt động 2: Luyện nói
Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề Các bạn lớp em.
-GVHDHS quan sát tranh - tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nx
Hoạt động 3: Luyện viết
Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp
-GVHDHS viết vần, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút.
-Gv chấm một số tập - nx
Củng cố:
-Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có vần đã học
Dặn dò:
Đọc các tiếng, từ có vần đã học ở sách báo
Chuẩn bị bài sau
GVnx tiết học
CỦNG CỐ – DẶN DÒ
- GV củng cố lại bài: chỉ bảng HS đọc lại toàn bài trong SGK
- Dặn các em về nhà đọc lại bài – xem trước bài 87
- GV nhận xét giờ học
-Hát
-HS đọc cá nhân – đồng thanh


Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn
Học sinh luyện đọc cá nhân
-HS phát biểu cá nhân.

-HS nx-HS viết bài vào tập

-HS thi đua
TOÁN
PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 7
Mục tiêu:
Biết làm các phép trừ, trừ nhẩm dạng 17 – 7. Tập .
được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bảng gài,

 

 • Bùi Minh
 • Nguyễn Thục Uyên
 • Mậu Thanh Tân
 • Hoàng Thị Minh Thúy
 • Lê Thị Bích Thủy
 • Nguyễn Minh Tâm
 • Trần Phương
 • Trần Thanh Tùng
 • Võ Văn Lành
 • Lưu Thị Mai
 • Võ Bùi Duy Lam
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Ngô Ngọc Diệp
 • Võ Văn Thanh Phương
 • Nguyễn Thị Quyến
 • Trần Thị Quỳnh Mai
 • Lưu Thị Nhi
 • Phan Huu Le
 • Hoàng Việt
 • Dương Trọng Thu
 • Cong Thi Anh Truc
 • Trần Vinh Lon
 • Nguyễn Thị Mỳ
 • Nguyễn Thị Mai
 • Trần Thị Tám
 • Hoàng Thái Hoàn
 • Vũ Hùng Cường
 • Đỗ Hùng Cường
 • Đinh Văn Thành
 • Mai The Quy
 • Lê Long
 • Võ Ngọc Huấn
 • Đoàn Thị Oanh
 • Nguyễn Quốc Dũng
 • Nguyễn Thị Thu Nhạn
 • Trần Thu Hà
 • Trần Thị Nhẫn
 • Trương Văn Long
 • Võ Đinh Co
 • Hàn Đức Tiên
 • Tôn Duy Nghĩa
 • Nguyễn Văn Vinh
 • Full Name