TOAN 2 HINH CHU NHAT HINH TU GIAC

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Hong Nhan
11h:29' 18-09-2012
771.0 KB
274

Môn : Toán
Phòng giáo dục & đào tạo GOỉ VA�P
Trường tiểu học HANH THO�NG
Hình chữ nhật - Hình tứ giác
Khởi động: Trò chơi Đoán hình
Hình tròn
Hình tam giác
Hình vuông
Hình vuông có
4 đỉnh và 4 cạnh dài bằng nhau.
Hình vuông có
đặc điểm gì ?
Ngoài các hình vừa nêu trên em
nào còn biết các hình khác?
Hình chữ nhật - Hình tứ giác
Toán
Hình chữ nhật: ABCD
Hình chữ nhật ABCD có mấy cạnh ?
Hình chữ nhật ABCD có 4 cạnh.
Hình chữ nhật ABCD có mấy đỉnh?
Hình chữ nhật ABCD có 4 đỉnh.
Đây là hình gì ?
Em hãy đọc tên hình chữ nhật trên.
Hình chữ nhật: ….
Hình chữ nhật….
EGHI
Hình chữ nhật: ABCD
MNPQ
Hình chữ nhật: ABCD
T×m h×nh ch÷ nhËt trong bé ®å dïng To¸n.
Hình chữ nhật có 4 đỉnh và có
hai cạnh dài bằng nhau,
hai cạnh ngắn bằng nhau.
Hình chữ nhật có đặc điểm gì ?
Hình chữ nhật gần giống hình nào đã học ?
Hình chữ nhật gần giống hình vuông
Hình vuông khác hình chữ nhật ở điểm gì?
Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau
Hình tứ giác: CDEG
Hình tứ giác có đặc điểm gì?
Hình tứ giác là hình có 4 cạnh và 4 đỉnh.
Có người nói hình chữ nhật là hình tứ giác.
Theo em như vậy đúng hay sai ? Vì sao ?
Hình chữ nhật và hình vuông là các
hình tứ giác đặc biệt
Tìm hình tứ giác trong bộ đồ dùng.
Hình tứ giác: CDEG
Hình tứ giác:
Hình tứ giác:….
HKMN
PQRS
Hình chữ nhật: MNPQ
Hình chữ nhật ….
EGHI
Hình tứ giác:
CDEG
Hình tứ giác:
PQRS
Hình tứ giác:….
HKMN
Hình chữ nhật:
ABCD
Tìm các đồ vật xung quanh có dạng hình chữ nhật – hình tứ giác
Hình chữ nhật: ABCD
Hình tứ giác: CDEG
HOẠT ĐỘNG 3
LUYỆN TẬP- THỰC HÀNH
a/ Hình chữ nhật.
b/ Hình tứ giác.
Đọc tên các hình:
Hình chữ nhật : ABDE
Hình tứ giác: MNPQ
Bµi 1: Dùng thước và bút nối các điểm để có:
Bài 3: K? thờm m?t do?n th?ng trong hỡnh sau d? du?c:
A/ Một hình chữ nhật và một hình tam giác.
B/ Ba hình tứ giác.
N
P
Q
H
K
Hình chữ nhật: ABDE
Hình tam giác: BCD
M
Hình tứ giác:
MNPQ ,
NHKP,
MHKQ
Củng cố?
Lớp chúng ta vừa học bài gì ?
Trò chơi
Ai nhanh - Ai đúng.
Hình có 3 cạnh và 3 đỉnh gọi là hình gì ?
Hình tam giác
Hình có 4 đỉnh, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau là hình gì ?
Hình chữ nhật.
Hình có 4 đỉnh và 4 cạnh bằng nhau gọi là hình gì ?
Hình vuông
Hình có 4 đỉnh, 4 cạnh gọi là hình gì ?
Hình tứ giác
Hình chữ nhật có đặc điểm gì?
Hình chữ nhật có 4 đỉnh, 2 cạnh dài
bằng nhau,hai cạnh ngắn bằng nhau.
Hình tứ giác có đặc điểm gì ?
Hình tứ giác có 4 góc ,4 cạnh.
Củng cố?
Dặn dò
Xem lại các bài tập đã thực hiện.
Chuẩn bị bài: Bài toán về nhiều hơn

 

 • Đõ Ngọc Hạnh Nhung
 • Hòang Vũ
 • Nguyễn Thị Tố Linh
 • Hứa Thị Ảnh
 • Phung Thi Ha
 • Đao Quang Phuong
 • Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 • Phan Thi Phuong
 • Ma Trung Cuu
 • Khổng Bích Hằng
 • Lê Anh Nam Cao
 • Nguyễn Văn Nên
 • Đặng Văn Sơn
 • Phạm Hoàng Quân
 • Trần Tuyết
 • Nguyễn Cẩm Tú
 • Huỳnh Lê Thái Hậu
 • ngo quoc khanh
 • Nguyễn Băng Tuyền
 • Phạm Thu Hòa
 • Lê Tuân My
 • Nguyễn Trung Dũng
 • Trần Văn Cường
 • Phan Duy Hieu
 • Võ Như Quyền
 • Đinh Quang Thạch
 • Lê Hoàng Anh
 • Phùn Chăn Tạt
 • Lê Minh
 • Lê Thị Thơ
 • Phuoc Hai
 • Hoàng Thị Thu Hiền
 • Lê Văn Quyết
 • Nguyễn Thị Phương Thúy
 • Lê Thị Lệ Hằng
 • Phạm Ngọc Tiến
 • Nguyễn Lâm
 • Nguyễn Hữu Bá
 • Đào Thị Hồng
 • Đỗ Thị Tuyết
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • Nguyễn Thị An
 • Nguyễn Thị Lan
 • Đặng Minh Đức
 • Nguyễn Thị Nga
 • Lê Thị Kim Yến
 • Viet Cuong High School
 • Nguyễn Tuân
 • Nguyễn Thị Mmnh Ngọc
 • Đinh Thiện Phòng