DE CUONG ON HOC SINH GIOI TOAN 7 RAT HAYDE CUONG ON HOC SINH GIOI TOAN 7 RAT HAY

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Đăng Tình
19h:53' 07-10-2012
397.0 KB
18

Hệ Thống nội dung ôn học sinh giỏi Toán 7
Giáo viên : Lưu Lý Tưởng
I. Hình Học:
1. Dạng toán tổng hợp

Bài 1:
Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ Lấy hai điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh BC và AB sao cho CM = CA, AN = AH.
a. Chứng minh và phụ nhau
b. Chứng minh AM là tia phân giác của góc
c. Chứng minh
d. Cho Tính các cạnh của


Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy D, trên tia đối của tia CA lấy E sao cho BD = CE. Vẽ DH và EK cùng vuông góc với BC. Chứng minh :
a) Chứng minh HB = CK
b) 
c) HK//DE
d) 
e) I là giao điểm của DC và EB, chứng minh

Bài 3.
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD và CE cắt nhau tại I.
a) Chứng minh 
b) So sánh và
c) Tam giác IBC là tam giác gì ? Vì sao ?
d) Chứng minh
e)Cho BC = 5cm, CD = 3cm,. Tính EC, AB

Bài 4.
Cho có . Các phân giác AD và CE gặp nhau ở O. Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài tại đỉnh B của tam giác ABC cắt đường thẳng AC tại F. Chứng minh :
a. 
b. 
c. Ba điểm D, E, F thẳng hàngBài 5.
Cho tam giác nhọn ABC. Về phía ngoài của tam giác vẽ các tam giác vuông cân ABE và ACF ở B và C.Trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho AI = BC.
a)Chứng minh
b)Chứng minhvà
c)Ba đường thẳng AH, CE, BF cắt nhau tại một điểm.


Bài 6.
Cho tam giác DEF cân tại D có DE = DF = 5cm, EF = 8cm. M, N lần lượt là trung điểm DF và DE. Kẻ .
a) Chứng minh EM = FN và 
b) Giao điểm của EM và FN là K. Chứng minh KE = KF
c) Chứng minh DK là phân giác của góc EDF
d) Chứng minh EM, FN, AH đồng quy.Tính AH


Bài 7. Cho tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm
a) Tam giác ABC là tam giác gì ?
b)Vẽ trung tuyến AM. Kẻ . Trên tia đối của tia MH lấy K sao cho
MK = MH.Chứng minh . Suy ra BK//AC
c) BH cắt AM tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC,
Tính độ dài AG

2. Dạng toán SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIAC ĐỀU

Bài 8. Cho tam giác cân ABC có đáy BC, góc ở đáy bằng 50o. Lấy điểm K trong tam giác, sao cho = 10o; = 30o. . Tính số đo các góc của ∆ ABK.


Bài 9. Cho tam giác cân ABC (AB = AC) có góc ở đáy bằng 800.
Trên AB lấy D sao cho AD = BC. Tính số đo góc ACD .

Bài 10. Cho hình chữ nhật ABCDvới AB = 2AD ,M là trung điểm của đoạn AB.Trên AB lấy H sao cho ADH = 150.Hai đường thẳng CH và DM cắt nhau tại K.Hãy so sánh độ các đoạn thẳng DH và DK
II.ĐạI Số:
1.các bài toán thực hiện phép tính

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau
a) b) B

Bài 2: Cho
a) Rút gọn A, B b) Tìm để A< x
Bài 3: Tính

Bài toán 4: Tính
a) b) với
c) de) E=
Bài 5: Tính
Bài 6: thực hiện phép tính

Bài 7: Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lý.

Bài 8: Tính :

Bài 9: Tính
2.các bài toán Tìm

 

 • Trương Thị Hoài Thương
 • Hoàng Dũng
 • Bùi Thị Hường
 • Nguyễn Hoa Lan
 • Ngô Trần Tư Duy
 • Nguyễn Văn Phúc
 • Trường Thcs Nghi Ân
 • Lê Quốc Sơn
 • Lương Thị Thùy Trâm
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Phạm Hà Sơn
 • Nguyễn Hoàng Vũ
 • Nguyễn Đức Tuấn
 • Nguyễn Song Hương
 • Loc Nguyen
 • Nguyễn Thị Nhiên
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
 • Nguyễn Thị Minh Loan
 • Lê Thị Thúy
 • Kha Hoang Nam
 • Nguyễn Thị Hà
 • Võ Trần Phương Thảo
 • Nguyễn Xuân Hiển
 • Hùynh Dũng
 • Nguyễn Thái Long
 • Nguyễn Văn Nguyệt
 • Nguyễn Thị Xuân
 • Le Thi Thu Huong
 • Vũ Bảo
 • Đặng Duy Khánh Hoàng
 • Nguyễn Thanh Hà
 • Dương Quang Ninh
 • Trần Thị Sao
 • Hà Thúy Vân
 • Nguyễn Thi Xuân Diêul
 • Ut Hieu
 • Nguyễn Thị Ánh
 • Phạm Hoan Thu
 • Du Dai Da
 • Đinh Thị Quý
 • Nguyễnthị Thanhlôn
 • Bích Hạnh
 • Hoàng Thị Thúy Lục
 • Nguyễn Thị Ngọc Báu
 • Lục Thị Tú Uyên
 • Vương Thị Anh Thư
 • Nguyễn Văn Vi Triết
 • Nguyễn Thị Huyền
 • Đặng Đức Bình
 • Nguyễn Thị Diễm Trang