KH Kiểm tra nội bộ trường học

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thị Thuận
09h:17' 08-10-2012
67.5 KB
74

Phòng GD&ĐT Nam Đàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Tiểu học Vân Diên I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
Số: 06 /KH-KTrTH Vân Diên, ngày 30 tháng 10 năm 2010

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2010 - 2011

- Căn cứ văn bản số 4919/BGD ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của bộ giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ văn bản số 1818/SGD ĐT hướng dãn thực hiện nhiệm vụ năm học của sở giáo dục và Đào tạo và công văn số 1709/SGD&ĐT ngày 27/8/2010.
- Căn cứ văn bản số 134/PGD ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục và Đào tạo Nam Đàn.
- Căn cứ hướng dẫn số 182 V/v thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học của phòng GD&ĐT;
Trường tiểu học Vân Diên I lập kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ của trường năm học 2010 - 2011 như sau:
A. Đặc điểm tình hình:
1/ Tổng số cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên:
a) CB- GV: 24 người
b) Giáo viên : 19 người
Biên chế GV: 19 người
Phân chia theo tổ chuyên môn: Tổ:1+2+3:10 người Tổ: 4+5: 09 người.
Cơ cấu bộ môn:
+ Giáo viên Âm nhạc: 1 người
+ Giáo viên văn hoá: 18 người
c) Trình độ chuyên môn, hệ đào tạo của giáo viên:
+ ĐH:3 người; + Cao đẳng: 13 người; + T. cấp: 3 người.
2/ Thuận lợi - khó khăn:
a) Thuận lợi:
- Toàn ngành GD tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM "; cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Được phần lớn các ban ngành và toàn thể nhân dân học sinh đồng thuận ủng hộ, chăm lo hơn cho sự nghiệp giáo dục. Có chương trình hành động của Huyện uỷ, có chương trình kế hoạch và công văn số 1818/SGD&ĐT ngày 9/9/2010 của Sở và công văn số 134/ PGD&ĐT của PGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp tiểu học. Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2010 và chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội quốc phòng an ninh được ổn định và phát triển chắc chắn sẽ tạo đà để giáo dục chuyển biến mạnh mẽ.
- Nhà trường có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục. UBND huyệnvà sự đồng thuận của chính quyền địa phương cũng như phụ huynh học sinh.
- Có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể có liên quan trong nhà trường: Ban thanh tra nhân dân. UBKT công đoàn.
- Trường có đội ngũ kiểm tra là cốt cán
 • Hà Trung Kiên
 • Triệu Đức Hải
 • Hà Thu Thảo
 • Nguyễn Văn Mười
 • Lưu Thị Thúy Hiền
 • Lu Thi Van
 • Phạm Thị Ái Phương
 • Mai Thúy Nga
 • Thi Det
 • Hoai Vet
 • Dương Trung Kiên
 • Nguyễn Xuân Hương
 • Đỗ Thị Lan
 • Ngô Mỹ Hạnh
 • Bùi Phong Phú
 • Nguyễn Hải Linh
 • Tràn Thị Hồng Vân
 • Nguyên Thị Thu Hương
 • Phan Ngoc Toan
 • Hoàng Thị Sỹ
 • Minh Anh
 • Cao Xuan Binh
 • Trần Thị Trúc Giang
 • Hoàng Huyền Trang
 • Nguyên An
 • Hoàng Thị Hồng
 • Nguyễn Thị Thủy
 • Nguyễn Hoàng Hiệp
 • Hoàng Thị Lợi
 • Nguyễn Tuấn Giao
 • Nguyễn Thị Thảo
 • Đinh Hoáng Phương Uyên
 • Trần Linh
 • Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Ng­Uyên Thị Ha Mai
 • Nguyễn Tuấn Long
 • Đặng Xuân Thi
 • Hoàng Xuân Hiến
 • Lê Thị Loan
 • Trần Thị Hải
 • Tràn Thị Nhím
 • Tô Thị Hà
 • Hoàng Thị Hằng
 • Nguyễn Nhật Anh
 • Tạ Văn Thao
 • Phan Thu Hiền
 • Nguyễn Quang Huy
 • Cao Thu Hiền
 • Lê Thắng
 • Nguyễn Phương Hà