quyet dinh khen thuong

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Viết Nội
06h:33' 03-12-2012
29.5 KB
3

TRƯỜNG THCS XUÂN THIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 02/QĐ - KT Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNH
(V/v khen thưởng tập thể lớp và cá nhân học sinh có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2012 – 2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THSC XUÂN THIÊN
Căn cứ kế hoạch nhà trường năm học 2012 – 2013;
Căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân học sinh trong phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2012 – 2013
Xét đề nghị của tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS Xuân Thiên;
Xét đề nghị của ban giám hiệu trường nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Khen thưởng cho tập thể lớp đạt giải trong hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và cá nhân học sinh có thành tích tốt trong đợt thi đua “Hoa điểm 10 dâng tặng các thầy giáo cô giáo” năm học 2012 – 2013 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Học sinh có tên trong danh sách ở điều 1 được ghi vào sổ vàng truyền thống của nhà trường và được nhận phần thưởng:
Tập thể lớp đạt giải nhất tặng:
Tập thể lớp đạt giải nhì tặng:
Tập thể lớp đạt giải ba tặng:
Tập thể lớp đạt giải khuyến khích tặng:
Học sinh đạt “Hoa điểm 10” tặng 2 cuốn vở.
Điều 3: Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận tài vụ, tổng phụ trách đội, gvcn các lớp và tập thể, cá nhân học sinh có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xuân Thiên, ngày 03 tháng 12 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MINH ĐỨC

 

 • Trần Minh Tân
 • Ngô Minh Trí
 • Mathanh Vinh
 • Lương Quốc Long
 • Đāng Minh Ngoc
 • Nguyễn Hồng
 • Nguyễn Thanh Trực
 • Nguyễn Đình Trường
 • Nguyễn Thị Hòa
 • Phan Minh Ha
 • Vũ Quốc Thắng
 • Huỳnh Văn Trọng
 • Đỗ Văn Phú
 • Hoàng Công Bình
 • Tạ Quang Hưng
 • Nguyễn Đình Cường
 • Lê Thu Hương
 • Bùi Văn Giáp
 • Phạm Văn Thô
 • Vũ Minh Khang
 • Nguyễn Đức Trí
 • Nguyễn Ngọc Tiến
 • Đào Việt Hoàng
 • Hoàng Việt Long
 • Nguyễn Thị Giang
 • Nguyễn Văn Ninh
 • Nguyễn Minh Thiện
 • Intel Core
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Bùi Thị Tuyết Nhung
 • Đào Thi Thu Thủy
 • Nguyễn Đức Vinh
 • Đặng Xuân Hà
 • Võ Thị Cúc
 • Nguyễn Anh Tài
 • Hoàng Lan Hương
 • Lê Thị Bích Tuyền
 • Nguyễn Thu Hà
 • Lê Mỹ Duyên
 • Chau Manh Gioi
 • Lâm Hang
 • Nguyễn Quỳnh Anh
 • Nguyễn Thị Thương
 • Nguyễn Đào Xuân Hương
 • Lê Thị Hưng
 • Phạm Thị Mùi
 • Trần Hường
 • Phan Hanh
 • Trịnh Giang Nam
 • Trịnh Thị Hạnh