de violympic vong 7(lop 7)

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Trần Kiến Đức
19h:57' 05-12-2012
60.6 KB
59

Câu 1: Có giá trị nguyên của /thỏa mãn đẳng thức /.

Câu 2: Kết quả của phép tính /bằng 

Câu 3: Có 5 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại điểm A. Số tia được tạo thành từ 5 đường thẳng trên là .

Câu 4: Giá trị của /bằng .

Câu 5: Tập hợp các số /nguyên dương thỏa mãn /là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";").

Câu 6: Ba nhà kinh doanh cùng góp vốn. Số vốn người thứ nhất bằng /số vốn người thứ hai, số vốn người thứ hai bằng /số vốn người thứ ba. Nếu số tiền lãi được chia theo tỉ lệ vốn đã góp và tổng số tiền lãi thu được là 500 triệu đồng thì người có số tiền lãi cao nhất đã thu được triệu đồng.

Câu 7: Có bao nhiêu cặp số nguyên /thỏa mãn đẳng thức /? Trả lời: Có cặp số nguyên /.

Câu 8: Số cặp số /thỏa mãn /và /là .
Chọn đáp án đúng:

Câu 9: Tìm /biết /và /. Kết quả là /() (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").
Câu 10: Ba cạnh của tam giác vuông tỉ lệ với các số 5;12;13. Nửa chu vi tam giác vuông là 15 cm. Diện tích tam giác vuông là /

Câu 1: Giá trị của /thỏa mãn /là /.


Câu 2: Giá trị của /thỏa mãn tỉ lệ thức /là .


Câu 3: Giá trị của /bằng .


Câu 4: Kết quả của phép tính /bằng .


Câu 5: Có bao nhiêu cặp số nguyên /thỏa mãn đẳng thức /? Trả lời: Có cặp số nguyên /.


Câu 6: Tập hợp các số /nguyên dương thỏa mãn /là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";").

Câu 8: Trong hình sau số đo góc b bằng độ./
Câu 9: Tìm /biết /và /. Kết quả là /() (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").

Câu 10: Ba cạnh của tam giác vuông tỉ lệ với các số 5;12;13. Nửa chu vi tam giác vuông là 15 cm. Diện tích tam giác vuông là /


 

 • Trương Đình Minh Hoàng
 • Nguyễn Văn Tùng
 • Trần Thị Hương
 • Lê Vân Khoa
 • Đào Xuân Diệp
 • Dương Thúy Minh
 • Trần Thị Tú Liễu
 • Nguyễn Thị Dung
 • Nguyễn Thu Ngoan
 • Phung Duc Hieu
 • Vũ Công Doanh
 • Trần Quang Học
 • Trần Thị Thoa
 • Anh Van
 • Hoàng Việt Dũng
 • Lê Ngọc Như Huỳnh
 • Lâm Văn Đà
 • Nguyễn Thị Kim Hồng
 • Bùi Thị Lan
 • Hồ Thị Mơ
 • Nguyễn Thị Mỹ
 • Phan Hoan
 • Nguyễn Thị Anh Thi
 • Au Van Tay
 • Nguyễn Hồng Minh
 • Lê Thanh Bình
 • Trần Tam An
 • Vũ Thị Nhiên
 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Trần Thị Hồng
 • Nguyễn Thị Minh Huệ
 • Khùng Văn Mát
 • Phan Văn Hạp
 • Đỗ Ngọc Duy
 • Giao Thang Bay
 • Phạm Thị Ánh Tuyết
 • Tuong The Cuong
 • Nguyễn Thu Hiếu
 • Phạm Thị Phươnganh
 • Nguyễn Thị Tuyết
 • Trần Thị Vân
 • Vũ Thị Thanh Hoa
 • Phan Thị Thu Đào
 • Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
 • Nguyễn Kim Vân
 • Nguyễn Hồng Phước
 • Lê Văn Toàn
 • Đinh Thị Uyên
 • On Hong Chau