1. lop 5 Chien thang lich su Dien Bien Phu

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Văn Cường Dũng ( Report)
11h:55' 12-12-2012
5.0 MB
1

1


Ch�o m?ng quý th?y cụ v? d? gi?
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠCH A
GV:TRẦN THẾ KHANH
Môn Lịch sử lớp 5
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Kiểm tra bài cũ
Kể về thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.
Lịch sử:
Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất
Những hoạt động chủ yếu để góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi
A. Phát triển tinh thần yêu nước
B. Đẩy mạnh thi đua.
C. Chia ruộng đất cho dân.
D. Cả A, B và C đúng
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Lịch sử:
Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.
Tố Hữu
Điện Biên
Ngày 7-5 hàng năm nước ta tổ chức kỉ niệm sự kiện gì?
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Lịch sử:
Phongsali
Vân Nam
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
a. Âm mưu của giặc Pháp.
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
Điện Biên Phủ trở thành khâu chính của kế hoạch Navare.
Ngày 3.12.1953 Navare quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Để bảo vệ phía Tây Bắc – Thượng Lào và phá vỡ cuộc tiến công Đông Xuân của ta. Pháp chấp nhận cuộc quyết chiến, chiến lược tại đây, sẵn sàng “ nghiền nát’’ bộ đội chủ lực của ta.
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
- Đọc thầm hần chú giải trang 40 để tìm hiểu khái niệm “ Tập đoàn cứ điểm, pháo đài”
Tập đoàn cứ điểm là nhiều cứ điểm (vị trí phòng ngự có công sự vững chắc) hợp thành một hệ thống phòng thủ kiên cố (tại Điện Biên Phủ địch xây dựng 49 cứ điểm).
Pháo đài là công trình quân sự kiên cố, vững chắc để phòng thủ.
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
b. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
a. Âm mưu của giặc Pháp.
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
b. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
a. Âm mưu của giặc Pháp.
- Ở Điện Biên Phủ giặc Pháp xây dựng 49 cứ điểm, được bố trí thành ba phân khu : Bắc, Nam, Trung tâm để yểm trợ lẫn nhau. Toàn bộ tổ chức phòng ngự quy mô rộng lớn đều nằm trong công sự và giao thông hào chìm dưới mặt đất. Về lực lượng lúc cao nhất lên tới 16.200 quân, gồm 21 tiểu đoàn, trong đó có 17 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh với 40 khẩu pháo 105 mm và 155 mm, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng 10 chiếc, 1 phi đội không quân thường trực 14 máy bay, 1 đại đội xe vận tải. Địch huy động toàn bộ lính dù và 40% quân cơ động tinh nhuệ nhất ở Đông Dương. Giặc Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.
Điện Biên Phủ là “pháo đài khổng lồ không thể công phá”.
2. Diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ
a. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
Phạm Vaờn ẹo�ng
Nguyễn Chí Thanh
Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp
Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã làm gì?
Mùa đông 1953
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
Thảo luận nhóm 2
Câu hỏi: Để tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã chuẩn bị sức người, sức của như thế nào?
Thời gian: 2 phút
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
Câu hỏi: Để tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã chuẩn bị sức người, sức của như thế nào?
Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ
Sức người
Sức của
- Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ.
- Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyển hàng hoá cho chiến dịch.
- Hàng vạn tấn vũ khí được vận chuyển vào trận địa.
- Lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men…được chuyển vào trận địa.
S?n s�ng chi?n d?u v?i tinh th?n cao nh?t.

Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch
Điện Biên Phủ
Bộ đội hành quân vào trận địa
28/12/2012
14
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
Thảo luận nhóm 4
Câu hỏi:
Ta đã mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm mấy đợt tấn công? Thuật lại từng đợt tấn công đó trên lược đồ chiến dịch.
Thời gian: 5 phút
D?I D?C L?P
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1

Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
+ Đợt 1:
Ngày 13-3-1954
D?I D?C L?P
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Chú giải
Sở chỉ huy của địch

Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.

Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
+ Đợt 1:
Ngày 13-3-1954
+ Đợt 2:
Ngày 30-3-1954
D?I D?C L?P
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
D?I D?C L?P
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1

Quân ta tấn công đợt 2

Quân ta tấn công đợt 3
+ Đợt 1:
Ngày 13-3-1954
+ Đợt 2:
Ngày 30-3-1954
+ Đợt 3:
Ngày 1-5-1954
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
b. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
a. Âm mưu của giặc Pháp.
2. Diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ
a. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
b. Kết quả
- Tiêu diệt và bắt sống : 16200 tên giặc.
17 tiểu đoàn bộ binh và quân nhảy dủ
3 tiểu đoàn pháo binh và súng cối
Bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay hạng nặng
- Kế hoạch Navare bị phá sản hoàn toàn cùng âm mưu của Pháp-Mỹ, buộc Pháp phải ký hiệp địng Giơ-ne-ver
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
b. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
a. Âm mưu của giặc Pháp.
2. Diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ
a. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
b. Kết quả
3. Tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Kể một số tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch
Điện Biên Phủ của quân và dân ta.
Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
2. Diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ
3. Tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ
b. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
a. Âm mưu của giặc Pháp.
a. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
b. Kết quả
4. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ :
A
B
C
D?I D?C L?P
ĐỒI HIM LAM
BẢN KÉO
MƯỜNG THANH
A1
BẢN HỒNG CÚM
S.NẬM RỐM
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
c1
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Lịch sử:
1. Tìm hiểu về âm mưu của giặc Pháp và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
b. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
a. Âm mưu của giặc Pháp.
2. Diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ
a. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
b. Kết quả
3. Tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ
4. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
+ Đợt 1 : Ngày 13-3-1954
+ Đợt 2 : Ngày 30-3-1954
+ Đợt 3 : Ngày 1-5-1954
17h 30 phút ngày 7-5-1954 cờ chiến thắng tung bay trên
nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri.

- Là mốc son chói lọi, kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
- Khẳng định ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc ta trong công cuộc chống xâm lược.
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “ Pháo đài khổng lồ không thể công phá” của Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Cánh đồng Mường Thanh
D?i A1
Tượng đài chiến thắng
28/12/2012
30
30


C?m on quý th?y cụ v? d? gi?
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠCH A