Giáo án lớp 3 tuần 18

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Phước Thành ( Report)
18h:17' 12-12-2012
52.5 KB
46


Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
TIẾT 1
I. Mục tiêu
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
Chủ yếu kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng: HS đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã họcở HKI. HS khá giỏi tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ( tốc độ đọc trên 60 tiếng / phút)
2. Rèn kỹ năng viết chính tả qua bài: Rừng cây trong nắng. Nghe- viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả ( tốc độ viết khoảng 60 chữ / 15 phút ), không mắc quá 5 lỗi trong bài. HS khá giỏi viết đúng và tương đối đẹp bài chính tả ( tốc độ trên 60 chữ / 15 phút).
3. GD HS ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
+ GV: Tranh sách giáo khoa, thăm ghi tên các bài Tập đọc.
+ HS: Đọc bài trước ở nhà, tập trả lời các câu hỏi trong sgk.
III. Các hoạt động dạy – học
Giảng bài mới
HĐ1: Kiểm tra Tập đọc
HS bốc thăm bài Tập đọc
HS đọc
GV đặt câu hỏi về đoạn văn vừa đọc.
HS trả lời. GV cho điểm.
HĐ2: HS viết chính tả bài Rừng cây trong nắng.
Hướng dẫn HS chuẩn bị:
GV đọc lần 1.
1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi.
Giải nghĩa từ “ uy nghi”, “ tráng lệ”
+ Đoạn văn tả cảnh gì?
HS đọc thầm đoạn văn.
HS viết từ khó để ghi nhớ chính tả ( hoặc bảng con hoặc giấy nháp)
GV đọc cho HS viết.
Chấm chữa bài: HS sửa bài, GV chấm một số tập.
TIẾT 2
I. Mục tiêu
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
Chủ yếu kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng: HS đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. HS khá giỏi tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ( tốc độ đọc trên 60 tiếng / phút)
2. Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn ( BT2).
3. GD HS ý thức gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
+ HS: Đọc bài trước ở nhà, tập trả lời các câu hỏi trong sgk.
III. Các hoạt động dạy – học
HĐ1: Kiểm tra Tập đọc
HS bốc thăm bài Tập đọc
HS đọc
GV đặt câu hỏi về đoạn văn vừa đọc.
HS trả lời. GV cho điểm.
HĐ2: HS làm bài tập 2
HS đọc yêu cầu bài. GV giải thích từ: nến, dù.
HS làm bài cá nhân. HS phát biểu ý kiến.
GV gạch dưới những từ ngữ chỉ sự vật được so sánh vời nhau trong từng câu văn viết trên bảng lớp.
Chốt lời giải đúng.
HS làm bài vào vở. HS đọc lại lời giải đúng.
HĐ 3: Chấm điểm.
Củng cố, dặn dò
1 HS đọc cả bài.
1 HS khá (giỏi) kể lại các câu chuyện đã học
GV tóm tắt nội dung kết hợp giáo dục HS theo yêu cầu.
Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
Chuẩn bị bài “Ôn tập cuối HKI”.

Rút kinh nghiệm:


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012
TOÁN ( Tiết 86)I. Mục tiêu
- Giúp HS nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.
- Vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật ( biết chiều dài, chiều rộng của nó ) và giải bài toán có liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật )
- GD tính chính xác.
II. Chuẩn bị
+ GV: Bảng phụ ghi sẵn bài tập cần thực hiện.
+ HS: Đọc bài trước ở nhà, thực hiện VBT Toán.
III. Các hoạt động dạy – học
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra VBT của HS
GV gọi học sinh đọc quy tắc tính giá trị các biểu thức.
GV tóm tắt nội dung chính, nhận xét, đánh giá.
Giảng bài mới
HĐ1: Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.
GV nêu đề toán.
HS tính chu vi hình tứ giác ( Lấy số đo các cạnh cộng lại với nhau )
Liên hệ sang bài toán: Cho chiều dài hình chữ nhật 4 dm, rộng 3 dm.