Đề thi Toán-Tiếng Việt cuối HKI lớp 1 trọn bộ cực hay

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Lê Hoàng
19h:20' 12-12-2012
114.0 KB
29

Trường TH Long Đức
Họ và tên : …………………………..
Lớp: ……………………....................
Điểm
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
Năm học: 2012 - 2013
Môn: Tiếng Việt
Thời gian: …………….


A) tra đọc :10 điểm

Câu 1: Đọc các vần sau ; (3 điểm)
ưu , iêu , un , âng , uông , ot , iêng , anh , ao , ươu , iêm , ương

Câu 2: Đọc các từ sau: (3 điểm)

líu lo ; vầng trăng ; rau muống ; điểm mười ; quả chuông ; cây bàng

Câu 3: Đọc các câu sau: (2 điểm)

a/ Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.

b/ Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

Câu 4 : Nối từ cho phù hợp với hình rồi đọc thành tiếng ( 2 điểm)

máy bay

quả chuông

cây thông

bầu rượu


B) Kiểm tra viết : (10 điểm)
Câu 1: Viết vần (4 điểm)

ui ; ao ; eo ; uôi ; om ; ôm ; ông ; ăng

Câu 2: Viết từ (4 điểm)

nhà tầng ; măng tre ; dòng sông ; đàn bướm ; sơn ca ; mẹ con ; đèn điện ; vươn vai

Câu 3: Viết câu (2 điểm)
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn : Tiếng Việt


Kiểm tra đọc (10 điểm)

Câu 1: 3 điểm
- Đọc đúng một vần đạt 0,25 điểm
Câu 2: 3 điểm
- Đọc đúng một từ đạt 0,5 điểm (đọc đúng một tiếng đạt 0,25 điểm)
Câu 3: 2 điểm
- Đọc đúng một câu đạt 1 điểm
Câu 4: 2 điểm
- Nối đúng và đọc đúng một từ đạt 0,5 điểm

B) Kiểm tra viết (10 điểm )

Câu 1: Viết vần (4 điểm)
- Viết đúng một vần đạt 0,5 điểm
Câu 2: Viết từ (4 điểm)
Mỗi một từ đúng đạt 0,5 điểm.
Câu 3: Viết câu (2 điểm)
Viết đúng mỗi câu: 1 điểm. 

 • Nguyễn Văn Son
 • Nguyển Thị Bích Hạnh
 • Lê Thị Hương
 • Nguyễn Thị Yến Nhi
 • Phạm Công Danh
 • Nguyễn Minh Dũng
 • Hoàng Vĩ Triều
 • Lê Hồng Đang
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Lê Công Minh
 • Lê Văn Soái
 • Bùi Minh Tuấn
 • Nguyễn Hoàng Thục Anh
 • Nguyễn Đình Chiến
 • Nguyễn Thị Phương Trinh
 • Nguyễn Ánh Lam
 • Trương Hoài Bảo Phi
 • Trần Quang Tiến
 • Nguyễn Khả Tiến
 • Lê Hoàng Phúc
 • Cong Doanh
 • Đoàn Quốc Tuấn
 • Nguyễn Thị Thơm
 • Giáp Hà
 • Sau Doi Phuc
 • Cầm Văn Toan
 • Nguyễn Anh Nhật
 • Lê Kim Dung
 • Vy Nguyõen
 • Nguyễn Thị Liên
 • §« Minh Anh
 • Lường Văn Thảo
 • Nguyễn Thị Nga
 • Lê Thành Vinh
 • Đỗ Thị Bích Vân
 • Nguyễn Đức Anh Dũng
 • Nguyễn Học Tân
 • Kha Anh Hao
 • Nguyễn Ngọc Khánh
 • Nông Thị Mơ
 • Lê Huy Binh
 • Nguyễn Thị Minh
 • Nguễn Thị Tre
 • Nguyễn Mai Lan
 • Vũ Linh Chi
 • Nguyễn Long Giang
 • Nguyễn Thị Nhạn
 • Phạm Thị Minh Nhuận
 • Hồ Thị Hoàng Yến
 • Đại Văn Ca