DE CUONG ON TAP GDCD 6

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thị Nhật Quyên
14h:39' 13-12-2012
49.5 KB
44

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
NĂM HỌC: 2011 -2012
Câu 1:
Hãy nêu những nhóm quyền cơ bản của trẻ em?
Trả lời:
Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em:
- Nhóm quyền sống còn.
- Nhóm quyền bảo vệ.
- Nhóm quyền phát triển.
- Nhóm quyền tham gia.
Câu 2:
Em hãy kể các loại biển báo thông dụng, ý nghĩa của từng loại biển báo?
Trả lời:
Biển báo cấm: Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.
Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng.
Biển báo hiệu lệnh: Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo điều phải thi hành
Câu 3:
Em hãy nêu ví dụ về việc vi phạm luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm của con người mà em biết? Từ đó, học sinh lớp 6 hiện nay khi người khác xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe, vu , bôi nhọ thì phải có thái độ như thế nào?
Trả lời:
* Ví dụ về việc vi phạm luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm của con người mà em biết:
+ Đánh bạn.
+ Xúc phạm bạn.
+ Gây gổ.
+ Làm nhục người khác.
+ . . .
* Từ đó, học sinh lớp 6 hiện nay khi người khác xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe, vu , bôi nhọ thì phải có thái độ phản đối và tìm sự giúp đỡ của mọi người để ngăn chặn hành vi đó (báo cho cha mẹ, thầy cô giáo, những người có trách nhiệm biết)

Câu 4: ( 2.0 điểm) Đối với mỗi người, việc học tập quan trọng như thế nào? Trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề học tập là gì?
Câu 5: ( 3.0 điểm) Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm quyền ? Nêu nội dung của mỗi nhóm quyền .
Câu 7 (2,0đ): Nếu bị xâm hại về thân thể, tính mạng, danh dự em sẽ làm gì?
. Câu 8 (3,0đ): Tính huống: “Tan học, Dũng và các bạn nam rủ nhau đá bóng dưới lòng đường”.
a. Hành vi của các bạn nêu trên là đúng hay sai? Vì sao?
b. Hành vi đó sẽ gây ra hậu quả gì?
c. Nếu chứng kiến việc đó, em sẽ ứng xử như thế nào?


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
NĂM HỌC: 2011 -2012


Câu hỏi
Đáp án

Câu 1:
Hãy nêu những nhóm quyền cơ bản của trẻ em?Câu 2:
Nêu nội dung của nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển?


Câu 3:
Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam những ai được quyền có quốc tịch?Câu 4:
Nêu mối quan hệ giữa công dân và nhà nước?Câu 5:
Em hãy kể các loại biển báo thông dụng, ý nghĩa của từng loại biển báo?
Câu 6:
A .Hãy nêu nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông? (1đ)
B. Nêu ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông? (1đ)


Câu 7:
Theo em những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín, và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín?[


Trả lời:
Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em:
- Nhóm quyền sống còn.
- Nhóm quyền bảo vệ.
- Nhóm quyền phát triển.
- Nhóm quyền tham gia.
Trả lời:
Nhóm quyền bảo vệ: Nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bóc lột, bị bỏ rơi, bị xâm hại.
Nhóm quyền phát triển: Là những quyền nhằm đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Trả lời:
Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch, mọi công dân

 

 • Nguyễn Ngọc Việt
 • Nguyễn Thanh Hùng
 • Thanh Xuan
 • Bùi Bích Thuận
 • Nguyễn Phúc Hải
 • Tây Thi
 • Mai Kim Oanh
 • Trần Thị Mai
 • Đặng Công Anh Tuấn
 • Vũ Thành Tín
 • Lê Thị Thủy
 • Phạm Thị Mến
 • Trần Thj Tâm
 • Diệp Thanh Hiếu
 • Trần Thị Hòa
 • Cao Hoàng Giang
 • Trieu Thi Uyen
 • Nguyễn Thanh Lâm
 • Nguyễn Thị Thoa
 • Nông Thị Khuyên
 • Hồ Thị Tuyết Nhung
 • Lê Duy Hiển
 • Lê Đại Long
 • Lê Thị Phương
 • Vũ Khánh Chi
 • Phạm Văn Trinh
 • Hồ Lê Bích Thủy
 • Nguyễn Thị Xuân
 • Vạ Luyen
 • Đồ Thị Phương Lành
 • Lê Minh Lịnh
 • Phạm Văn Oanh
 • Nguyễn Linh
 • Nguyễn Thị Tố Yên
 • Dương Tư
 • Trần Mạnh Tùng
 • Lê Thị Thơm
 • Hồ Hồng Đua
 • Ngô Thanh Tú
 • Lê Huỳnh Đức
 • Quang Tuan
 • Nguyễn Văn Hinh
 • Lê Trung Thành
 • Bùi Thị Nguyên
 • Nguyễn Trung Thành
 • Đỗ Quang Tuấn
 • Co Can
 • Đặng Thị Hương
 • Vũ Thị Lương
 • Phan Phuoc