Giải bài toán bằng 2 phép tính (lớp 3)

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Phước Thành ( Report)
09h:31' 14-12-2012
125.0 KB
0


BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ mở đầu cho một thiên niên kỷ mới, đất nước chúng ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là một quá trình gian khổ, kéo dài nhiều năm, dẫn đến những sự thay đổi quan trọng trong cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển sản xuất khoa học kĩ thụât, cơ cấu xã hội, thu nhập quốc dân... Gần đây trên thế giới nói chung cũng như ở nước ta nói riêng bắt đầu đặt ra nhiều vấn đề mới như : nền kinh tế tri thức, sự phát triển của công nghệ thông tin, xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá trong nền kinh tế, vấn đề hội nhập, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
Trong dạy học, môn Toán là môn học có tầm quan trọng đặc biệt, vì môn Toán có tính chất phát triển tư duy lôgíc cho học sinh. Thông qua môn Toán giúp cho chúng ta lập luận có căn cứ, diễn đạt ý nghĩ của mình một cách ngắn gọn chính xác, nó còn giúp cho chúng ta trong rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập và phương pháp giải quyết vấn đề. Môn Toán còn giúp các em phát triển toàn diện nhân cách.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói : “ Trong các môn khoa học kỹ thuật, toán học giữ vai trò nổi bật, nó có tác dụng to lớn đối với nhiều ngành khoa học kĩ thuật, đối với sản xuất và chiến đấu. Nó còn là thể thao trí tuệ giúp chúng ta nhiều về phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập và phương pháp giải quyết vấn đề, giúp chúng ta rèn luyện trí thông minh sáng tạo và nhiều đức tính quý báu khác như : cần cù, nhẫn nại, tự lực cánh sinh ý thức vượt khó, tính chính xác và ưa chuộng chân lý. Dù các bạn phục vụ ở ngành nào thì kiến thức Toán học và phương pháp toán học cũng rất cần thiết cho các bạn ”.
Trong nội dung môn Toán ở Tiểu học bao gồm 5 mảng kiến thức: các kiến thức về số học, các kiến thức về yếu tố hình học, đại lượng và phép đo đại lượng, một số yếu tố thống kê, giải toán có lời văn. Giải toán có lời văn không phải là mảng kiến thức trọng tâm, được lấy làm hạt nhân như kiến thức số học, song phải khẳng định rằng nó là một bộ phận không thể thiếu được trong nội dung môn Toán ở Tiểu học. Trong các bài tập có nội dung giải toán có lời văn thì các bài toán giải bằng hai phép tính ở lớp 3 có một vị trí quan trọng vì nó góp phần rèn luyện trí thông minh, phát triển tư duy, đặc biệt là tư duy giải toán cho học sinh Tiểu học, đồng thời nó còn giúp các em học tốt các mạch kiến thức khác.
Đối với học sinh lớp 3 kiến thức và kĩ năng của môn toán được hình thành chủ yếu bằng hoạt động thực hành luyện tập giải toán. Vì thế cần giành thời gian cho giải toán nói chung và giải bài toán bằng hai phép tính nói riêng. Nhưng trong thực tế giảng dạy giáo viện lại chưa làm tốt điều đó. Xuất phát từ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn trên, cũng như mong muốn giúp cho học sinh học tập một cách có hiệu quả tốt nhất đáp ứng được xu thế phát triển của toàn xã hội tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bài “ Bài toán giải bằng hai phép tính” ở lớp 3.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
- Nhằm xác định mức độ, nội dung, phương pháp khi giải các bài toán bằng hai phép tính ở lớp 3.
- Giúp bản thân nắm vững hơn về nội dung, phương pháp, mức độ cần đạt khi dạy về phần giải toán có lời văn nói chung và giải bài toán bằng hai phép tính ở lớp 3 nói riêng.
- Tìm hiểu đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh Tiểu học để từ đó lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp.
- Tìm hiểu những khó khăn, sai lầm của học sinh khi học về phần giải toán, đặc biệt khi giải bài toán bằng hai phép tính ở lớp 3.
- Đề xuất một số biện pháp dạy học vào dạy Bài toán bằng hai phép tính ở lớp 3.
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
Tìm hiểu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề dạy học giải toán có lời văn nói chung và giải bài toán bằng hai phép tính ở lớp 3 nói riêng.
Nghiên cứu nội dung chương trình và sách giáo khoa môn Toán ở Tiểu học nói chung, phần dạy giải toán có lời văn nói riêng và tìm hiểu hệ thống bài tập về giải bài toán bằng hai phép tính ở lớp