Giao an VNEN lớp 2

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Tạ Thanh Bình
22h:24' 15-12-2012
170.0 KB
28

Tuần 17 Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010
Tiết 1 : Tập đọc
Ôn Bài :tìm ngọc
I. Mục tiêu.
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng rõ ràng lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu câu cho học sinh trong bài tập đọc: Tìm ngọc
- Củng cố về nội dung bài tập đọc.
* Học sinh yếu đọc câu rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
* Học sinh giỏi đọc lưu loát và đọc được theo vai, có thể biết nhấn giọng ở một số câu sao cho phù hợp với nội dung của câu.
II. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động 1: Rèn kĩ năng đọc và củng cố nội dung bài: Tìm ngọc.
* GV tổ chức cho học sinh đọc bài
- GV cùng học sinh đánh giá, cho điểm.
* GV tổ chức cho học sinh ôn tìm hiểu nội dung bài.
- ý nghĩa câu chuyện như thế nào?
- GV cùng học sinh đánh giá, cho điểm.
Hoạt động 2: Rèn kĩ năng đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài
- GV tổ chức cho học sinh đọc bài.


- GV tổ chức cho học sinh ôn tìm hiểu thời gian biểu.
- Nhận xét chốt lại bài.
Hoạt động 3: Củng cố bài
- Nhận xét giờ học
- Về ôn bài và chuẩn bị bài sau.
- Khen cả lớp bằng bài hát

- Học sinh nối tiếp đọc câu, đọc đoạn, đọc bài.
- Thi đọc theo đối tượng
* Đọc câu: HS yếu
* Đọc đoạn: HS trung bình
* Đọc bài: HS khá, giỏi.
- Lớp nhận xét – bình chọn người đọc tốt nhất
- Thảo luân theo nhóm Biểu tượng

- Khen ngợi những vật nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con ng ười.
- Học sinh giỏi đọc cả bài.
- Học sinh đọc nhẩm bài rồi trả lời theo nhóm Ngẫu nhiên
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

-----------------------------------------------
Tiết 2: Toán
ôn : phép cộng phép trừ
I. Mục tiêu.
- Củng cố về bảng cộng, trừ và rèn kĩ năng thực hiện tính cộng, trừ, giải toán có lời văn, vẽ đoạn - đường thẳng.
* HS yếu thực hiện tính cộng đúng, giải toán dạng cơ bản đúng.
* HS giỏi tính toán nhanh, chính xác, làm một số bài ở dạng phức tạp hơn.
II. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động 1: Rèn kĩ năng cho HS

Bài 1:
Củng cố về các bảng cộng, trừ đã học
-Yêu cầu xì nhanh tính số người không thuộc để khen tổ nhất, nhì, ba.
- GV chốt bài: Các em vừa được củng cố về kiến thức gì?
Bài 2:
- Rèn KN đặt tính, tính
Hãy nêu cách đặt tính - tính
Chốt bài: Ta cần chú ý điều gì khi tính?
Bài 3: Bài toán
Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B có 34 học sinh.Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
- Cho tự phân tích theo nhóm Cố định

- Bài toán thuộc dạng toán nào?
- Tìm hướng giải: Muốn tìm hai lớp có bao nhiêu học sinh ta làm thế nào?

- Giúp học sinh còn lúng túng về cách giải

- GV chấm bài và nhận xét, động viên học sinh giải tốt
- Chốt
 • Đỗ Thị Kim Ngân
 • Nguyễn Thị Thủy
 • Huỳnh Lượng
 • Đỗ Bích
 • Đào Cẩm Vân
 • Nguyễn Văn Hiểu
 • Lê Công Cảnh
 • Lê Nhựt Trường
 • Nguyễn Thanh Thành
 • Phạm Đức Tiên
 • Dỗ Thúy Diễm
 • Lê Huệ
 • Đỗ Thị Kim Anh
 • Nguyễn Ha Anh
 • Lê Thị Thanh
 • Hoàng Thị Ngà
 • Phạm Lê Hoàng
 • Võ Thị Kim Hường
 • Hai Lua
 • Lê Văn Út
 • Hoàng Bình
 • Đào Thị Thúy Nga
 • Nguyễn Phúc Hậu
 • Nguyentu Duy
 • Nguyễn Thị Tuyết Xuân
 • Phan Thi Thuong
 • Lê Thị Minh Trang
 • Lê Văn Dũng
 • Nguyễn Hải Bình
 • Nguyễn Nhựt Linh
 • Cao Trung
 • Võ Văn Minh
 • Lê Thảo Hương
 • Kien Bao Khanh
 • Đỗ Văn Minh
 • Đỗ Hồng Thạch
 • Thư Sinh Quèn
 • Ngô Thanh Trình
 • Lê Thị Vân
 • Huỳnh Thế Anh
 • Trân Thi Xuyên
 • Lê Mai Lưu
 • Hoàng Lê Na
 • Nguen Van Tien
 • Nguyễn Thị Hoa Nhi
 • Nguyễn Hồng
 • Đỗtấn Thanh
 • Nguyễn Thanh Tùng
 • Trần Thành
 • Hồ Thị Bích Vân