Kế hoạch BDTX 2012 - 2013

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Vũ Hồng Hải
08h:15' 02-01-2013
110.5 KB
20

PHÒNG GD & ĐT PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0 /KHCM -TrTHCS Thị trấn, ngày 16 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
Năm học 2012 – 2013

Thực hiện công văn số 62/KH – PDGĐT ngày 02/12/2012 của Phòng GD& ĐT Phù Yên về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012 – 2013. Trường THCS Võ Thị Sáu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lí và giáo viên nhà trường năm học 2012- 2013 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Giúp giáo viên năm vững mục tiêu, nội dung, chương trình bậc THCS nói chung và bộ môn mà mình đảm nhận nói riêng.
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lí và giáo viên.
- Góp phần làm cho BGH và giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
2. Về kĩ năng:
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX của giáo viên.
- Phát triển năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
- Áp dụng hiểu biết của mình để lập kế hoạch và tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới của nội dung chương trình SGK môn học.
- Có kinh nghiệm trong dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của HS.
- Sử dụng SGK, chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn HS sử dụng SGK có hiệu quả.
- Thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo tinh thần đổi mới.
3. Về thái độ:
- Tự giác, chủ động và hợp tác trong học tập BDTX để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có ý thức vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học tập được qua BDTX vào thực tế giảng dạy, giáo dục HS.
II. NỘI DUNG
1. Kiến thức bắt buộc:
* Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học (Thời lượng khoảng 30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục cấp THCS.
- Chương trình, SGK, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục cấp THCS.
* Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (Thời lượng khoảng 30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng về phát triển giáo dục cấp THCS ở địa phương.
- Thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương.
- Phối hợp nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án (nếu có)
2. Kiến thức tự chọn:
* Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (Thời lượng khoảng 60 tiết/ năm học)
Mỗi giáo viên lựa một số mô đun trong các mô đun sau:
Mô đun
Số tiết tự học
Số tiết học tập trungLí thuyết
Thực hành

Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS
10
2
3

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
10
2
3

Tìm kiếm, khai thác, sử lí thông tin phục vụ bài giảng
10
2
3

Phương pháp dạy học tích cực
10
2
3

Sử dụng các thiết bị dạy học
10
2
3

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của HS THCS
10
2
3

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
10
2
3

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
10
2
3

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
10
2
3

Giáo dục kĩ năng sống cho HS THCS
15
0
0

Giáo dục giá trị sống cho HS THCS
10
2
3

Tổ chức hoạt động NGLL ở trường THCS
15
0
0

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
15
0
0

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của HS THCS
10
2
3

Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
10
2
3


III.
 • Đoàn Thanh
 • Đỗ Hà Triều
 • Nguyễn Ngọc Đoan Trinh
 • Ngô Quang Long
 • Phan Ngoc Sang
 • Trần Lê Xuân Tứ
 • Đỗ Trung Ngọc
 • Nguyễn Thị Hoa
 • Ngọc Thùy Trang
 • Trần Thanh An
 • Phạm Văn Tu
 • Dương Văn Duy
 • Vũ Thị Lan
 • Hồ Tấn Hùng
 • Khổng Thạch Tú
 • Trần Nguyên
 • Trần Kim Thu
 • Quan Văn Tuyên
 • Hà Thị Thư
 • Võ Thị Ngọc Thơm
 • Nguyễn Quỳnh Trang
 • Lê Thị Lượng
 • Vũ Minh
 • Trần Thị Hồng
 • Đoàn Thị Liên
 • Nguyễn Văn Nhị
 • Tiết Kim Ngọc
 • Vũ Thị Hoa
 • Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Tường Dung
 • Mai Hoang Lam
 • Trương Thị Tuyết Nhung
 • Nguyễn Tệi Hồng La
 • Khuất Duy Vũ
 • Phạm Hồng Tiến
 • Lâm Thị Thanh
 • Bay Tram
 • Phạm Quang Hiệu
 • Phạm Thị Ngọc Loan
 • Phan Thi Cam Tien
 • Lê Thị Cẩm Liềm
 • Trần Thị Hồng Lương
 • Mai Xuân Nhât Mẫn
 • Trần Thị Phương
 • Trần Thị Dung
 • Đoàn Ngọc Long
 • Trần Văn Lãm
 • Hoàng Trọng Ánh
 • Phạm Thị Thúy Mẫu
 • Trần Thị Hạnh