PHIEU DANH GIA CONG CHUC - 2012 - LAN

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thị Hồng Lan
12h:23' 02-01-2013
56.5 KB
24

PHÒNG GD&ĐT ĐOAN HÙNG
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN ĐOAN HÙNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NĂM 2012
Họ và tên công chức : thị hồng lan
Chức vụ : Tổ trưởng 1,2,3 + GVCC + CTVTT
Đơn vị công tác : Thị trấn Đoan Hùng ;
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC ,TU DƯỠNG ,RÈN LUYỆN :
Chấp hành chính sách ,pháp luật của nhà nước :
-Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước .Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình ,bạn bè, đồng nghiệp tham gia thực hiện tốt các chủ trương ,đường lối, nghi quyết của đảng và pháp luật của nhà nước .
Kết quả công tác :
-Được sự phân công của nhà trường-PGD : Chủ nhiệm + Giảng dạy lớp 2A- Tổ trưởng 1,2,3 -GVCC+CTVTT
-Bản thân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của thủ trưởng cơ quan và cấp trên giao phó .
-Tâm huyết tận tụy với nghề ,có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn thành công việc.
-Đã chỉ đạo tốt hoạt động tổ chuyên môn .
-Tổng số tiết tham gia dự giờ : 25 tiết
-Thực hiện việc kiểm tra đánh giá ,xếp loại học sinh chính xác ,mang tính giáo dục và đúng quy định .
-Biết lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo ,chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả .
*Kết quả học kỳ I :
+ Lớp 2A : Tổng số : 26+1 Trong đó :
Toán : Giỏi : 23 em , Khá : 3 em ,
Tiếng việt: : Giỏi : 19 em , Khá : 7 em ,
Hạnh kiểm : 27/27 . Thực hiện đầy đủ = 100%
+ Giáo viên: - Phẩm chất đạo đức : Tốt
Hồ sơ: Tốt
Chuyên môn: Tốt
Tự bồi dưỡng: Tốt
Kiến thức: Tốt
Kĩ năng sư phạm: Tốt
Công đoàn: Tốt
Công chức : Xuất sắc.
Xếp loại chung: Tốt
Tinh thần kỷ luật :
-Luôn có ý thức, tổ chức kỷ luật tốt ,đồng thời phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thủ trưởng cơ quan và của cấp trên.
- Chấp hành tốt mọi nội quy,quy chế của ngành , nhà trường và tổ chức công đoàn đề ra .
-Thái độ lao động đúng mực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công .
-Đảm bảo ngày giờ công ;lên lớp đúng giờ .
Tinh thần phối hợp công tác :
-Có tinh thần phối hợp ,hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ chung .Nhằm hoàn thành tốt công việc chuyên môn của nhà trường .
-Phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi ,làm tốt công tác giáo dục học sinh .
-Phối hợp ,tham mưu với nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tính trung thực trong công tác :
-Luôn trung thực trong công tác ,tạo mối đoàn kết nội bộ cơ quan .
-Chống mọi biểu hiện luận điệu sai trái ,quan liêu ,tham nhũng ,cửa quyền ,lãng phí ,tham ô.
-Nói phải đi đôi với làm,không xa hoa bè phái ,vụ lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của cá nhân và tập thể .
- Trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy ,đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Lối sống ,đạo đức:
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt ,phong cách lối sống giản dị ,trong sáng của nhà giáo .
- Chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân ,cơ hội cục bộ và các biểu hiện tiêu cực khác
-Thực hiện tiết kiệm,chống lãng phí trong gia đình ,bản thân và tại cơ quan mình công tác .
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc , chấp hành nội quy ,quy chế của cơ quan ,chấp hành tốt những quy định của pháp lệnh cán bộ ,công chức .
-Trung thực trong báo cáo ,đoàn kết với mọi người ;có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn ,nghiệp vụ ..
Tinh thần học tập nâng cao trình độ :
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ,có
 • Lã Châu
 • Nguyễn An
 • Nguyễn Hoàng Thủy Tiên
 • Phạm Thị Tâm
 • Nguyễn Bình
 • Vũ Thị Thanh Thảo
 • Phạm Hoàng
 • Lê Thị Tuyết Nhi
 • Đặng Thị Thúy Lan
 • Vũ Ngọc Ánh
 • Bùi Văn Phúc
 • Lê Thị Vân
 • Lê Nhóc
 • Nguyễn Văn A
 • Nguyên Văn Oanh
 • Lê Hữu Từ
 • Cong Nhon
 • Phạm Phúc Hậu
 • Nông Ngọc Huân
 • Trần Thị Hanh Dung
 • Co Dung
 • Nguyễn Văn Thảo
 • Full Name
 • Full Name