Kế hoạch đổi mới bồi dưỡng học sinh Giỏi môn Toán 5 năm học 2012-2013

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Hoàng Văn Diệm
18h:56' 02-01-2013
95.0 KB
15

Kế hoạch ĐổI MớI PHƯƠNG PHáP
bồi dưỡng học sinh gIỏI MÔN TOáN LớP 5
NĂM HọC 2012 - 2013
_________(__________
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Quốc Việt.
- Căn cứ vào kế họạch của Tổ 4 + 5.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của học sinh Khối 5.
II. Thực trạng – Nguyên nhân
1. Thực trạng
*Tổng số học sinh : 37em
Trong đó, kết quả môn Toán khối 4 năm học 2011 – 2012 như sau :
+ Giỏi : 19/37 em = 51,4%
+ Khá : 12/37em = 32,4%
+Trung bình : 06/37em = 16,2%
+ Yếu, kém : 0 /37 em
* Học sinh giỏi các cấp của khối 4 năm học 2011 – 2012 :
+ Cấp trường : 2/37 = 5,4%
+ Cấp huyện : 1/37 = 2,7%
Qua kết quả năm học 2011 – 2012 cho thấy, kết quả học tập môn Toán trong trường tương đối cao nhưng chất lượng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung vì số lượng học sinh giỏi các cấp chưa tương xứng với số lượng học sinh khá,giỏi trong trường.
2. Nguyên nhân
Do đâu mà chất lượng học sinh giỏi chưa cao? Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên có thể do phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa chú tâm vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mà chỉ chú tâm vào chất lượng đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong những tiết dạy giáo viên chỉ yêu cầu tất cả học sinh trong lớp đạt được chuẩn kiến thức chứ chưa có sự phân hoá đối tượng; học sinh chưa có những điều kiện thuận lợi để phát triển hết khả năng của mình.
Với thực trạng trên của học sinh, cá nhân tôi mạnh dạn xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán năm học 2012 – 2013 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán khối 5 trong toàn trường.
III. Những thuận lợi và khó khăn
1.Thuận lợi
BGH và nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho GV và HS tập trung thời gian để ôn tập.
HS có tinh thàn ham học hỏi, chịu khó.
2. Khó khăn
- Chất lượng học sinh Khá, Giỏi so với mặt bằng chung còn thấp.
- Các em học sinh hầu hết sống ở nông thôn, cuộc sống còn khó khăn nên việc quan tâm, bồi dưỡng ở gia đình hầu như không có ; các em chưa có điều kiện học thêm, thiếu tài liệu cơ bản để tự ôn luyện.
- Bản thân GV chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung và phương pháp bồi dưỡng HS giỏi.
- Nhà trường còn thiếu những tài liệu cơ bản để ôn luyện, thiếu phòng học riêng để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng.
- GV đang trong thời gian đi học nên không tập trung ôn luyện được thường xuyên.
IV. Phương hướng và nhiệm vụ
1. Phương hướng
- Chọn lựa những HS Khá, Giỏi của khối 5 để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng.
2. Nhiệm vụ
- Bồi dưỡng tất cả các em học sinh khá giỏi chương trì
 • Lê Thị Bích Thủy
 • Đinh Long
 • Trần Minh Châu
 • Nguyễn Thị Hương Lên
 • Than Le Thuy An
 • Hoàng Mạnh Thâm
 • Nguyễn Thị Thanh Chi
 • Trân Văn M­Uơi
 • Nguyễn Tiến Hùng
 • Hồ Hiền
 • Nguyễn Thị Thanh Hồng
 • Nguyễn Khánh Dương
 • Thôi Trấn Hùng
 • Phan Van Nghi
 • Nguyễn Thị Minh Thư
 • Nguyễn Thụy Xuân Hồng
 • Nguyễn Thi Thu Hằng
 • Trân Thu Hiền
 • Phan Thi Huyen
 • Đặng Gia Hung
 • Nguyễn Ngân
 • Phạm Hoàng Tâm Như
 • Nguyễn Công Dũng
 • Vũ Thị Huế
 • Trần Thị Hạnh
 • Ngan Ngoc Toan
 • Vi Văn Lâm
 • Nguyễn Quang Phước
 • Cao Thị Thanh Huyền
 • Phạm Thị Hạnh
 • Lê Thị Hường
 • Dương Kiều Linh
 • Rmah Bung
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Thanh Trúc
 • Nguyễn Trần Phương Trúc
 • Nguyễn Duy Hùng
 • Phạm Văn Nghiêm
 • Nguyễn Thanh Trung
 • Nguyễn Thanh Hiệu
 • Hoàng Trọng Hải
 • Nguyễn Minh Huệ
 • Lê Văn Đại
 • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
 • Bùi Tiến Thành Nam
 • Đinh Hải Đường
 • Đinh Thị Ngọc An
 • Lê Thị Phương
 • Đặng Anh Phương
 • Nguyễn Thu Trang