BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN NAM 2012 CHUAN

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)
Nguyen Gia Phong
Report
08h:53' 03-01-2013
32.5 KB
25

.
Đảng Bộ: Xã Nam Tiến
Chi Bộ: Số 29
 Đảng cộng sản việt nam
Ngày 10 tháng 09 năm 2012


Bản tự kiểm điểm
Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI

Họ và tên: Vũ Mạnh Tứ
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Nam Sơn
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 26 KH/HU ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ban thường vụ huyện ủy Nam Trực về kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Tôi xin kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI như sau:
Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
+ Về chính trị tư tưởng: Tôi luôn luôn chung thànhvới lý tưởng cách mạng, kiên định con đường XHCN; Không mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng luôn bảo vệ, thấy sai luôn đấu tranh, không phụ họa theo nhận thức sai trái , quan điểm lệch lạc, có ý thức hết lòng vì nước, vì dân, làm tròn bổn phận, chức trách được giao, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, không a dua, xuyên tạc, bôi đen………..
+ Về đạo đức, lối sống: Tôi không sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỉ, thực dung, cơ hội, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình, để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng để trục lợi; không hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái cục bộ, mất đoàn kết; không có phong cách quan liêu, tự phụ, gia trưởng, độc đoán; luôn gần dân, thông cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; sống thưc hành tiết kiệm không xa hoa, hưởng lạcvà luôn chánh xa gia tệ nạn xã hội…..
+ Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, của cơ quan và ở địa phương nơi sinh sống .
+ Tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước;
+ Trong công tác cũng như trong sinh hoạt tôi luôn luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

2. Về việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.
+ Tôi luôn nhớ và thực hiện tốt để không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.
3. Thái độ đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực:
- Bản thân tôi luôn đặt sự trong sáng, liêm chính, không chấp nhận tham nhũng trước tập thể và người xung quanh.
- Có ý thức tham gia xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực trong bộ máy đảng và Nhà nước .
- Việc phát

 

 • Nguyễn Trọng Nhân
 • Phạm Thanh Huyền
 • Vũ Thị Thanh Thảo
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Trần Phương Nam
 • Đào Thị Kim Soa
 • Hoàng Thị Mỹ Phước
 • Đoàn Sĩ Nguyên
 • Võ Long Tứ
 • Bùi Xuân Thắng
 • Cuc Da
 • Nguyễn Thị Minh Phương
 • Trần Thị Thanh Vân
 • Phan Thị Đức Hiếu
 • Phan Linh
 • Đặng Trần Hà
 • Nguyễn Tuấn Thành
 • Đinh Thuận
 • Nguyễn Tuyết Minh
 • Trần Thị Khánh Huyền
 • Phạm Quang Mỹ
 • Đinh Đức Thuận
 • Nguyễn Thị Liệu
 • Nguyễn Hữu Trường Minh
 • Vương Thị Trà My
 • Ngô Hồng Nhung
 • Wonboy Nguyễn
 • Phạm Văn Năng
 • Nguyễn Thị Búp
 • Phạm Công Dung
 • Nguyễn Thị Hoàn
 • Hà Huy Tập
 • Lê Thành Đat
 • Trần Thị Thanh Bình
 • Nguyễn Văn Nhơn
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
 • Đặng Kiện Toàn
 • La La
 • Nguyễn Thị Tâm
 • Trần Thị Mai
 • Vũ Thị Thu Hương
 • Nguyễn Thị Thoa
 • Cao Xuân Trường
 • Huỳnh Thị Thu Vân
 • Trương Mỹ Nhiên
 • Ngô Vân Anh
 • Lương Tiến Hoàng
 • Đỗ Anh Tài
 • Tô Thành Vĩnh
 • Nguyễn Huy