tích hợp biển đảo vào môn tiếng việt lớp 5

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thế Thủ ( Report)
22h:03' 07-02-2013
35.5 KB
14

NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP
GDTNMT BIỂN VÀ HẢI ĐẢO QUA MÔN TIẾNG VIỆT
Lớp 5

Chủ điểm/ tuần
Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợp
HS đại trà
HS vùng có biển đảo

7
Tập đọc: Những người bạn tốt

Tập làm văn:Vịnh Hạ Long
HS biết thêm về loài cá heo, qua đó giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên biển

- HS biết vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới
- Giáo dục tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài nguyên biển, đảo
Bộ phận
Bộ phận

8
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

bài: Viết một đoạn văn miêu tả cảnh đệp quê hương
Gợi ý học sinh tả cảnh biển, đảo theo chủ đề: Cảnh đẹp ở địa phương.
Liên hệ
Toàn phần
Toàn phần

9
Tập đọc: Đất Cà Mau
HS hiểu thêm về môi trường sinh thái vùng biển Cà Mau
Liên hệ
Toàn phần

11
Chính tả: Luật bảo vệ môi trường
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HS về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển, đảo nói riêng
Liên hệ


12
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
- Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh


- Giúp HS biết được nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn; ý nghĩa của việc trồng rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ môi trường biển
Liên hệ
Toàn phần

22
Tập độc: Lập làng giữ biển
GV giúp học sinh tìm hiểu bài để thấy được việc lập làng ngoài đảo chính là góp phần giữ gìn môi trương biển.
Bộ phận
Toàn phần