duc tinh gian di cua bac ho

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Đăng Lợi ( Report)
22h:58' 11-02-2013
11.9 MB
19

KíNH CHàO
Quý thầy cô giáo
Và tất cả các em
GV: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Trường THCS Hát Môn
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Tác giả - tác phẩm .
3. Thể loại - bố cục
4. Phương thức biểu đạt
Phương thức biểu đạt chính.
A.Miêu tả
B. Tự sự
C. Biểu cảm
D. Nghị luận
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt độngchính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch .
Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta ,Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng,tất cả vì nước ,vì dân,vì sự nghiệp lớn ,trong sáng ,thanh bạch,tuyệt đẹp.
Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt độngchính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch .
Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta ,Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng,tất cả vì nước ,vì dân,vì sự nghiệp lớn ,trong sáng ,thanh bạch,tuyệt đẹp.
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
- Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
- Tự tin, ngợi ca.
2. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ
a. Giản dị trong lối sống
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
44
49
47
46
45
48
43
42
41
40
39
33
32
38
37
36
35
34
31
30
29
28
27
26
25
23
24
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
07
10
09
08
06
05
04
03
02
01
00
Hết giờ
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Thảo luận nhóm
Tìm những chi tiết kể về bữa ăn thường ngày của Bác.
Nhóm 2:
Nhóm 3:
Nhóm 4:
Sự giản dị về nơi ở của Bác được thề hiện qua những chi tiết nào?
Chỉ ra giản dị trong cách làm việc của Bác.
Tìm những biểu hiện về sự giản dị trong quan hệ với mọi người.
Nhóm1:
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Giản dị trong lối sống
Bữa
ăn
Nơi

Cách làm
việc
Quan hệ với mọi người
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
 Đạm bạc, giản dị, tiết kiệm
- Nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng.
- Nhà lúc nào cũng lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương hoa
 Đơn sơ, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên
Làm từ việc rất lớn đến việc rất nhỏ
Việc gì tự làm được thì không cần người giúp
 Tỉ mỉ, yêu công việc
Viết thư cho 1 đồng chí
Nói chuyện với các cháu Miền Nam
Thăm nhà tập thể của công nhân
Đặt tên cho những người phục vụ
 Gần gũi, yêu thương tất cả mọi người
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
- Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
- Tự tin, ngợi ca.
2. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ
a. Giản dị trong lối sống
+Bữa ăn: Đạm bạc, giản dị
+Nơi ở:Đơn sơ, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên
+Cách làm việc: Tỉ mỉ, yêu công việc
Nhà sàn nơi Bác đã từng sống và làm việc
Hành trang của Bác
Bác làm vườn
Bác Hồ trên đường chiến dịch Biên Giới năm 1950
Bác Hồ tham gia chống hạn với nhân dân
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
- Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
- Tự tin, ngợi ca.
2. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ
a. Giản dị trong lối sống
+Bữa ăn: Đạm bạc, giản dị
+Nơi ở:Đơn sơ, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên
+Cách làm việc: Tỉ mỉ, yêu công việc
b. Giản dị trong lời nói,bài viết.
+ "Không có gì quý hơn độc lập tự do."
+ " Nước Việt Nam là một,dân tộc Việt Nam là một,sông có thể cạn,núi có thể mòn,song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
- Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
- Tự tin, ngợi ca.
2. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ
a. Giản dị trong lối sống
+Bữa ăn: Đạm bạc, giản dị
+Nơi ở:Đơn sơ, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên
+Cách làm việc: Tỉ mỉ, yêu công việc
b. Giản dị trong lời nói,bài viết.
Đề cao sức mạnh phi thường của lời nói giản dị và sâu sắc của Bác khơI dậy lòng yêu nước, ý chí cách mạng trong quần chúng nhân dân.
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lập luận:
Chøng minh+ Giải thích, bình luận
+ biểu cảm
Dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu, toàn diện .
Mạch lập luận linh hoạt, chặt chẽ .
Sự giản dị trong lối sống, trong lời nói và bài viết là một vẻ đẹp cao quí trong con người Hồ Chí Minh.
2. Nội dung:
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
III. Tổng kết
IV.Luyện tập
Bài tập:
Có một bài viết nhận xét về đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng) bị nhoè một số từ. Em hãy lựa chọn trong những từ sau đây để điền cho thích hợp: Tiêu biểu, cụ thể, toàn diện, sâu sắc, chặt chẽ, chân thành.
"Bằng mạch lập luận ..............., với những dẫn chứng................, ................, ................., với những lời bình luận.............. và tình cảm ..................., văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" đã khiến cho người đọc, người nghe thấm thía về một nét phẩm chất cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh".
chặt chẽ
tiêu biểu
cụ thể
toàn diện
chân thành
sâu sắc
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung:
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết.
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
- Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
- Tự tin, ngợi ca.
2. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ
a. Giản dị trong lối sống
+Bữa ăn: Đạm bạc, giản dị
+Nơi ở:Đơn sơ, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên
+Cách làm việc: Tỉ mỉ, yêu công việc
b. Giản dị trong lời nói,bài viết.
Đề cao sức mạnh phi thường của lời nói giản dị và sâu sắc của Bác khơI dậy lòng yêu nước, ý chí cách mạng trong quần chúng nhân dân.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lập luận:
Chøng minh+ Giải thích, bình luận
+ biểu cảm
Dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu, toàn diện .
Mạch lập luận linh hoạt, chặt chẽ .
- Sự giản dị trong lối sống, trong lời nói và bài viết là một vẻ đẹp cao quí trong con người Hồ Chí Minh.
2. Nội dung:
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THÀY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH!
 • Võ Thị Mỹ Châu
 • Trần Thanh Nhựt
 • Trần Thu Lan
 • Trần Phương Hoa
 • Trần Thanh Tâm
 • Trần Thị Ngọc Tuyết
 • Hồ Thanh Thái
 • Hồ Thị Út
 • Cao Thành Tường
 • Vũ Quỳnh Liên
 • Hà Cương
 • Phạm Trà
 • Lê Trung Hiếu
 • Trần Thành Trung
 • Nguyễn Minh Đức
 • Trần Thị Tâm
 • Phạm Thị Thanh
 • Nguyễn Thị Phương Nam
 • Đào Thị Diện
 • Lê Thanh Hùng
 • Phan Huu Ngoc
 • Vũ Tuân Anh
 • Hà Công Khánh
 • Nguyễn Duyên
 • Đỗ Diệp
 • Nguyễn Thị Ngọc Thủy
 • Nguyến Thuý Hà
 • Nguyễn Minh Thành
 • Lý Hồng Châu
 • Phùng Hải Phong
 • Nguyễn Ánh Ngọc
 • Trần Đức Sang
 • Đoàn Thị Ánh Hồng
 • Văn Đức Nam
 • Nguyễn Thị Khánh Huyền
 • Mai Anh Đức
 • Vũ Thị Thủy
 • Nguyễn Đình Tuấn
 • Phuong Ngoc
 • Trần Thảo Nguyên
 • Nguyễn Thị Tường Vân
 • Hoàng Ngọc Chung
 • Nguyễn Thế Sang
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Duy Thăng
 • Dương Công Toàn
 • Nguyễn Ngọc Châu Toàn
 • Lê Hồng Vân
 • Nguyễn Ngọc Hân
 • Nguyễn Trường Tồn