Hoc hat: Hoa binh cho be

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Thu Ha
02h:00' 02-03-2013
11.3 MB
3

nhiệt liệt chào mừng
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN.
Âm nhạc
lớp 1B
Giáo viên: Đào Thị Liễu -Trường Tiểu học. Tân Trung.

Nhạc và lời: Huy Trân
Hoà bình cho bé
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Tiết 26: Học hát bài:
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Nhạc và lời: Huy Trân
Tiết 26: Học hát bài:
Hoà bình cho bé
NGHE BĂNG MẪU
2
4
b
b
b
:
7
7
:
Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Mắt tròn xoe hiền hoà...
tay vòng tay bé ngoan.
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Nhạc và lời: Huy Trân
Tiết 26: Học hát bài:
Hoà bình cho bé
ĐỌC LỜI CA
b
Cờ hoà bình bay phấp phới .
Giữa trời xanh biếc xanh.
Kìa đàn bồ câu trắng trắng.
Mắt tròn xoe hiền hoà.
Hoà bình là tia nắng ấm .
Thắm hồng môi bé xinh.
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Tay vòng tay bé ngoan.
CHIA CÂU HÁT
Câu 1: Cờ hòa bình bay phấp phới.
Giữa trời xanh biếc xanh.
Câu 2: Kìa đàn bồ câu trắng trắng.
Mắt tròn xoe hiền hòa.
Câu 3:Hòa bình là tia nắng ấm.
Thắm hồng môi bé xinh.
Câu 4:Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Tay vòng tay bé ngoan.
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Nhạc và lời: Huy Trân
Tiết 26: Học hát bài:
Hoà bình cho bé
HỌC HÁT
2
4
b
b
b
:
7
7
:
Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Mắt tròn xoe hiền hoà...
tay vòng tay bé ngoan.
Cờ hòa bình bay phấp phới.
Giữa trời xanh biếc xanh.
Kỡa d�n b? cõu tr?ng tr?ng.
M?t trũn xoe hi?n hũa.
Câu 1: Cờ hòa bình bay phấp phới.
Giữa trời xanh biếc xanh.
Câu 2: Kìa đàn bồ câu trắng trắng.
Mắt tròn xoe hiền hòa.
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Hoà bình cho bé
Tiết 26: Học hát bài:
Nhạc và lời: Huy Trân
Hũa bỡnh l� tia n?ng ?m.
Th?m h?ng mụi bộ xinh.
Câu 1: Cờ hòa bình bay phấp phới.
Giữa trời xanh biếc xanh.
Câu 2: Kìa đàn bồ câu trắng trắng.
Mắt tròn xoe hiền hòa.
Câu 3: Hòa bình là tia nắng ấm.
Thắm hồng môi bé xinh.
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Hoà bình cho bé
Tiết 26: Học hát bài:
Nhạc và lời: Huy Trân
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Tay vòng tay bé ngoan.
Câu 1: Cờ hòa bình bay phấp phới.
Giữa trời xanh biếc xanh.
Câu 2: Kìa đàn bồ câu trắng trắng.
Mắt tròn xoe hiền hòa.
Câu 3: Hòa bình là tia nắng ấm.
Thắm hồng môi bé xinh.
Câu 4: Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Tay vòng tay bé ngoan.

Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Hoà bình cho bé
Tiết 26: Học hát bài:
Nhạc và lời: Huy Trân
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Nhạc và lời: Huy Trân
Tiết 26: Học hát bài:
Hoà bình cho bé
2
4
b
b
b
:
7
7
:
Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Mắt tròn xoe hiền hoà...
tay vòng tay bé ngoan.
Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Cờ hoà bình bay phấp phới, giữa trời xanh biếc xanh.
x x x x x x xx
Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hoà.
x x x x x x xx
Hoà bình là tia nắng ấm, thắm hồng môi bé xinh.
x x x x x x xx
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan.
x x x x x x xx
Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Cờ hoà bình bay phấp phới, giữa trời xanh biếc xanh.
x x x x x x xx
Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hoà.
x x x x x x xx
Hoà bình là tia nắng ấm, thắm hồng môi bé xinh.
x x x x x x xx
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan.
x x x x x x xx
Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Cờ hoà bình bay phấp phới, giữa trời xanh biếc xanh.
x x x x x x x x x x x
Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hoà.
x x x x x x x x x x x
Hoà bình là tia nắng ấm, thắm hồng môi bé xinh.
x x x x x x x x x x x
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan.
x x x x x x x x x x x
Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Cờ hoà bình bay phấp phới, giữa trời xanh biếc xanh.
x x x x x x x x x x x
Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hoà.
x x x x x x x x x x x
Hoà bình là tia nắng ấm, thắm hồng môi bé xinh.
x x x x x x x x x x x
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan.
x x x x x x x x x x x
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Nhạc và lời: Huy Trân
Tiết 26: Học hát bài:
Hoà bình cho bé
2
4
b
b
b
:
7
7
:
Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Mắt tròn xoe hiền hoà...
tay vòng tay bé ngoan.
Trò chơi âm nhạc
Bông hoa bí ẩn!
Qua bài hát gợi lên điều gì cho em?
Em hãy cho biết bài hát vừa học do ai sáng tác?
Em hãy hát và biểu diễn bài vừa học.
Em hãy cùng các bạn trong lớp hát bài hát vừa học
Chọn bông hoa em thích.
1
3
2
4
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Nhạc và lời: Huy Trân
Tiết 26: Học hát bài:
Hoà bình cho bé
Bài học kết thúc: Cả lớp đúng tại chỗ vận động theo nhạc.
Xin chân thành cảm ơn
Thân ái chào tạm biệt

 

 • Nguyễn Thị Nhung
 • Tô Thị Thanh Diệu
 • Vũ Thanh Tùng
 • Nguyễn Thị Luận
 • Trần Quang Trọng
 • Nguyễnthi Bich Lan
 • Lê Thị Thu Huyền
 • Nông Công Thái
 • Trần Thị Hải Yến
 • Lê Viết Dũng
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Dương Công Ngân
 • Luyen Thi Ha
 • Nguyễn Thị Ngân
 • Hoàng Quý Hương
 • Trần Thị Minh Thảo
 • Phạm Văn A
 • Chi Beo
 • Trần Quốc Anh
 • Trần Thị Nhật Hòa
 • Huỳnh Thị Út Diệu
 • Ngô Quý Chúc
 • Vũ Văn Hùng
 • Tạ Thị Nhung
 • Yen Vi Diep
 • Trần Xe Lon
 • Nguyễn Thi Mai Lân
 • Trịnh Thị Hằng
 • Nguyễn D­Uy Le
 • Ngô Thị Kim Thoa
 • Nguyễn Xuân Trường
 • Nguyễn Duy Tâm
 • Lê Thị Hà
 • Nguyễn Thị Thu Hương
 • Bùi Thị Huyền Trang
 • Nguyễn Ngọc Minh
 • Dương Thị Cúc
 • Nguyễn Kim
 • Hoàng Ngọc Vy
 • Nguyễn Thị Cao Tốt
 • Lê Thị Cúc
 • Nguyển Thị Thúy Ngân
 • Lê Kim Mỹ
 • Nguyễn Thị Tuyết Nga
 • Nguyễn Quốc Ba
 • Trần Xuân Lộc
 • Nguyễn Hà
 • Vi Van Liem
 • Nguyễn Vân
 • Nguyễn Minh Thường