de kiem tra hình hoc 7 chuong 2

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Report
09h:17' 10-03-2013
106.0 KB
386


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II .
MÔN : HÌNH HỌC 7 - NĂM HỌC : 2011 – 2012 .CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAOCác trường hợp bằng nhau của tam giác

Nắm được các trường hợp bằng nhau của tam giác và tam giác vuông

Vận dụng các trường họp bằng nhau của tam giác và tam giác vuông vào giải bài tậpSố câu 1
Số điểm 2 Tỉ lệ 20 %
1
11
2 điểm=20%

Tam giác cân

Hiểu được định nghĩa tam giác cân
Vận dụng các tính chất và định nghĩa tam giác cân vào giải toánSố câu 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %

1
2
1
3

2
5điểm=50%

Định lý Py-ta-go
Nắm được nội dung của định lý Py-ta-go và định lý Py-ta-go đảo .
Nhân biết một tam giác là tam giác vuông
Số câu 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %
1
1
2
2


3
3điểm=30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
2
3
30 %
3
4
40 %
1
3
30 %

6
10 điểmĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II
MÔN : HÌNH HỌC 7
NĂM HỌC : 2011 - 2012 .


TRẮC NGHIỆM( 2 điểm )
Tam giác ABC cân tại A biết góc B bằng 500 . Số đo góc A bằng :
A . 400 B . 500 C . 800 D . 1300 .
2. Trong các bộ 3 số sau , bộ 3 số nào là 3 cạnh của tam giác vuông ?
A . 4cm , 7 cm , 10 cm
B . 7cm ; 12 cm ; 15 cm .
C . 15cm ; 7 cm ; 20 cm
D . 20cm ; 21 cm ; 29cm.
3. Tam giác ABC và tam giác DEF có : AB = ED ; AC = DF ; BC = EF . Trong các ký hiệu sau , ký hiệu nào đúng .
A . ABC = DEF
B . ABC = DFE
C . ABC = EDF
D . ABC = FED .
4. Tam giác ABC vuông tại A và có cạnh AB = 5cm ; BC = 13cm . Vậy , AC bằng :
A . 12 cm
B . 8 cm .
C . 25cm
D . 18 cm .

TỰ LUẬN ( 8 điểm )

CÂU 1 : ( 3 điểm ) Cho tam giác MNP cân tại M biết . Tính số đo góc N và góc P.

CÂU 2 : ( 5 điểm ) Cho góc .Trên Ox lấy điểm A , trên Oy lấy điểm B sao cho OA = OB . Qua A kẻ đường thẳng a vuông góc vơi Ox ; qua B kẻ đường thẳng b vuông góc với Oy . Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C . Chứng minh rằng :
CA = CB
OC là phân giác của góc .
Gọi D là điểm đối xứng với O qua A . Tam giác COD là tam giác gì ? vì sao ?--- HẾT---
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : HÌNH HỌC 7 .
NĂM HỌC 2011- 2012
TRẮC NGHIỆM :Mỗi ý đúng được 0,5 điểm .

STT
1
2
3
4

ĐÁP ÁN
C
D
A
A

TỰ LUẬN

CÂU
ĐÁP ÁN
THANG ĐIỂM

Câu 1

3


Ta có : ( )
Mà ( tam giác MNP cân tại M )
nên = 300 .
1
1
1

Câu 2 .

5


Hình vẽ đúng , chính xác được 0,5 đ
0,5


CÂU 3


xét hai tam giác : OAC và OBC . Ta có :

OA = OB ( gt )
OC – cạnh chung
Suy ra OAC = OBC ( Cạnh huyền – cạnh góc vuông ) .
Suy ra : AC = BC

0,5
0,5
0,5b) Theo câu a ) . Ta có : OAC = OBC ( Cạnh huyền – cạnh góc vuông ) . suy ra : 
0,5
0,5Do .
Xét hai tam giác : OAC và ACD .Ta có : 
OA = OD ( O và D đối xứng nhau qua A )
AC cạnh chung .

 

 • Mai Thi Huong
 • Lý Ngäc Hïng
 • Lê Thị Thanh Hằng
 • Trần Bảo Hân
 • Tuoc Quang To
 • Hoàng Thiểu
 • Phạm Thị Anh
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Nguyễn Văn Tâm
 • Phạm Văn Tuấn
 • Vũ Thanh Lương
 • Nguyễn Minh Cảnh
 • Cao Thi Thuy
 • Phạm Thị Ngọc Thuỷ
 • Nguyễn Vân Anh
 • Nguyễn Văn Thụy
 • Phạm Đình Hùng
 • Trần Văn Thu
 • Trần Thị Thu Thanh
 • Trầ̀n Hữ̃u Tú́
 • Nguyễn Minh Nghĩa
 • Kha Van Chuan
 • Nguyễn Quý Bằng
 • Nguyễn Sỹ Thịnh
 • Đỗ Thị Thu Huyền
 • Nahf Dsajf
 • Bùi Thị Nguyệt
 • Nguyễn Mạnh Tú
 • Phạm Thùy Dung
 • Phuc Anh
 • Phạm Minh Hoàng
 • Phan Văn Sơn
 • Trần Sang
 • Võ Ngọc Phúc An
 • Nguyễn Thị Hương
 • Nguyễn Văn Chí Bảo
 • Phan Thị Thắng Lợi
 • Đỗ Thị Liễu
 • Phan Mạnh Huỳnh
 • Ngô Thị Hà
 • Huỳnh Đình Tám B
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
 • Huỳnh Thị Thùy Trang
 • Bùi Thị Ngọc Lan
 • Công Chính Trần
 • Phạm Thị Thu Hà
 • Chu Ba Thiem
 • Trần Kim Hồng
 • Nguyễn Hà
 • Huy Do