Vật lý 8 - bài 16: Cơ năng

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Đặng Đạm ( Report)
20h:56' 24-03-2013
295.5 KB
1

TRƯỜNG THCS BÌNH LONG
VẬT LÝ 8
Bài 16: CƠ NĂNG
Một người kéo vật dưới giếng sâu 8m lên trong 20 giây cần dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo ?
Kiểm tra bài cũ
Bài giải
h = 8m
t = 20s
F = 180N
Tính A = ?
P = ?
- Công của lực kéo:
A = F.h = 180N.8m = 1440J
- Công suất của người:
P = A:t = 1440J:20s = 72W
- Hằng ngày, ta thường nghe nói đến từ “năng lượng”. Ví dụ, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã biến năng lượng của dòng nước thành năng lượng điện. Con người muốn hoạt động phải có năng lượng. Vậy năng lượng là gì ? Nó tồn tại dưới dạng nào ?
- Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu dạng năng lượng đơn giản nhất là cơ năng.
Nêu ví dụ vật có khả năng thực hiện công?
- Khi một vật có khả năng thực hiện công ta nói vật đó có cơ năng.
- Đơn vị của cơ năng là jun (J)
A
B
Quả nặng A đứng yên trên mặt đất, không có khả năng sinh công.
C1: Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không ? Tại sao ?
C1: Cơ năng của vật trong trường hợp này gọi là thế năng.
Thế năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với vật khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng hấp dẫn của vật bằng 0.
C2:
Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng ?

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.
-Ví dụ: Thế năng đàn hồi của lò xo, dây thun khi bị biến dạng.
(1)
S1
(2)
S2
S3
-Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.
-Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng.
-Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.
C9: Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng.
VD: Vật đang chuyển động trong không trung, con lắc lò xo đang dao động …
C10: Cơ năng các vật sau thuộc dạng
cơ năng nào ?
Thế năng đàn hồi
Thế năng + Động năng
Thế năng hấp dẫn-Khi tham gia giao thông, phương tiện tham gia có vận tốc lớn  có động năng lớn  gặp khó khăn khi xử lí sự cố  tai nạn xảy ra sẽ rất nghiêm trọng.
-Các vật rơi từ trên cao xuống bề mặt Trái Đất có động năng lớn  nguy hiểm đến tính mạng con người và các công trình khác
-Vì vậy: Mọi công dân cần tuân thủ quy tắc an toàn trong giao thông và trong xây dựng các công trình cao tầng.
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
* Học kỹ bài
* Đọc có thể em chưa biết.
* Làm bài tập
Xem bài 17:
SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG