Biển và Đại dương

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thị Hải Duyên ( Report)
10h:45' 01-04-2013
19.2 MB
7

TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN CHIÊU
ĐỊA LÍ 6
-------------
Giáo viên: …….
Lớp: …..
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Câu 1: Sông và hồ có gì khác nhau?
Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
Hồ là khoảng nước đọng tươn đối rộng và sâu trong đất liền.
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Hãy kể tên và xác định các bộ phận của sông để điền vào các ô trống sau:
Chi lưu
Phụ lưu
Sông chính
2
3
1
TIÊT 31 – BÀI 24
-------------
BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG


Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
TIẾT 31
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
- Độ muối trung bình: 35‰.

1 lít
Nước biển
(1000g)
35g muối
Em hãy kể tên và xác định vị trí của các đại dương trên Trái Đất?
BẮC BĂNG DƯƠNG
ĐẠI
TÂY
DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
THÁI
BÌNH
DƯƠNG
THÁI
BÌNH
DƯƠNG

Quan sát bản số liệu sau, em có nhận xét gì về độ muối của các biển?
 Độ muối của nước trong các biển không giống nhau.
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
TIẾT 31
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
- Độ muối trung bình: 35‰.
- Độ muối của nước trong các biển không giống nhau.
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:

TIẾT 31
Sóng là gì?
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
- Là sự dao động tại chỗ của nước biển.

TIẾT 31
Nguyên nhân sinh ra sóng?
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
- Là sự dao động tại chỗ của nước biển.
- Được sinh ra nhờ gió (riêng sóng thần được sinh ra do động đất).
TIẾT 31
Sóng thần
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
2. Thủy triều:

TIẾT 31
Em có nhận xét gì về sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ?
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
2. Thủy triều:
- Là hiện tượng nước biển dâng lên hoặc hạ xuống theo chu kì.

TIẾT 31
Ở nước ta có mấy loại thủy triều?
Xem
phim
Nguyên nhân sinh ra thủy triều?
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
2. Thủy triều:
- Là hiện tượng nước biển dâng lên hoặc hạ xuống theo chu kì.
- Nguyên nhân: Do sức hút của mặt trăng và một phần của mặt trời.
TIẾT 31
Bãi cọc ở cửa sông Bạch Đằng
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
2. Thủy triều:
3. Dòng biển:
- Là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trong các biển và đại dương.

TIẾT 31
Dòng biển là gì?
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
2. Thủy triều:
3. Dòng biển:
- Là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trong các biển và đại dương.
- Có 2 loại: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
TIẾT 31
Thảo luận
*Nhóm 1+3+5: Quan sát các dòng biển nóng
*Nhóm 1+3+5: Quan sát các dòng biển lạnh
Nhận xét hướng chảy? (chảy từ đâu tới đâu?)
Ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ven bờ?
Kể tên và xác định 1 vài dòng biển nóng, lạnh trên lược đồ?
Đặc điểm của các dòng biển:
Dòng biển nóng
Thường chảy từ vùng có vĩ độ thấp lên vùng có vĩ độ cao.
Làm cho nhiệt độ vùng ven biển cao hơn các vùng cùng vĩ độ.
- Các dòng biển nóng: Grơn-xtrim,
Bắc xích đạo, Bra- xin, Cư-rô-si-ô, Đông Úc…
Dòng biển lạnh:
- Thường chảy từ vùng có vĩ độ cao xuống vùng có vĩ độ thấp.
Làm cho nhiệt độ vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.
- Các dòng biển lạnh: Ca-li-fooc-ni-a, Pê-ru, Grơn-len, Ben-ghê-la…
Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương.
1. Sóng:
2. Thủy triều:
3. Dòng biển:
- Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven biển, mà chúng chảy qua.
TIẾT 31
1
2
3
Chọn câu trả lời đúng:
Câu hỏi: Độ muối của nước biển và đại dương phụ thuộc:
a. Nguồn nước sông chảy vào.
b. Độ bốc hơi.
c. Cả a và b đúng.
d. Cả a và b đều sai.
Đúng rồi.
Giỏi quá!
Chọn lại đi.
Sai rồi.
Sóng và dòng biển được sinh ra do nguyên nhân nào:
A. Nước sông chảy vào biển
B. Chủ yếu nhờ gió
C. Sức hút Mặt Trời và Mặt Trăng
D. Cả 3 ý trên.
DỞ QUÁ!
DỞ QUÁ!
DỞ QUÁ!
GIỎI! GIỎI!

Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
Sức hút của Trái Đất và Mặt Trời .
Sức hút của Trái Đất và Mặt Trăng.
Sức hút của biển và đại dương.
Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều là do:
A
B
C
D
CHƯA ĐÚNG
CHƯA ĐÚNG
CHƯA ĐÚNGDặn dò:
Học bài 24.
Đọc bài đọc thêm trang 75/ SGK.
Xem lại các bài từ bài 15  bài 24 để chuẩn bị ôn tập thi HKII.
CHÚC
VUI VẺ!
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ

CÁC EM
HỌC SINH!