MTXQ - Bé tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường bộ

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
15h:14' 21-07-2013
5.2 MB
7

Bé tìm hiểu một số phương tiện giao thông
Nguyễn Thị Hồng
Trường Mẫu Giáo An Lập
Chủ đề: Phương tiện và luật giao thông
Lứa tuổi: 5 - 6 Tuổi
Tiếp theo
Mục đích – yêu cầu
Đơn vị:

Giáo viên:
XE ĐẠP
XE MÁY
XE HƠI
Xe cảnh sát
Xe c?u thuong
XE TẢI
TRÒ CHƠI
LẮP RÁP PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG