KIỂM TRA CUỐI TUẦN LỚP 4

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Phạm Hải Nam
00h:24' 23-07-2013
2.7 MB
0

Họ và tên
:
Lớp 4….. trường Tiểu học Phú Cường

Điểm


範南越國
范南越国Bài kiểm tra cuối tuần 7
Nhận xét

Chữ kí của phụ huynh


Môn :
Toán
I/ Phần trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu1 (1,5 đ): Tính X
a) 465 + X = 1368. X = ?
A.
903
B.
1824
C.
913
D.
923

b) X – 812 = 1489. X = ?
A.
677
B.
2301
C.
2391
D.
2381

c) 235 – X = 568. X = ?
A.
803
B.
333
C.
334
D.
335

Câu 2 (1 đ):
a) 3565 + 4583 = ?
A.
8138
B.
8128
C.
8148
D.
7028

b) 2351 – 1965 = ?
A.
386
B.
314
C.
1315
D.
1386

Câu 3 (1 đ): Với a = 64 ; b = 46 thì kết quả của biểu thức :
a) a+ b = ?
A.
100
B.
110
C.
106
D.
116

b) a – b = ?
A.
100
B.
110
C.
20
D.
18

Câu4 (1đ): Điền chữ cái thích hợp vào chỗ chấm: :
a) a + ….= b + a
A.
a
B.
b

b) ( a + b ) + c = a + ( b + …)
A.
a
B.
b
C.
c
Câu 5 (1 đ): Điền từ, ngữ thích hợp vào chỗ chấm:
a) Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì …
A.
Tổng mới lớn hơn
B.
Tổng không thay đổi
C.
Tổng mới bé hơnb) Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể ………..
A.
Cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba
C.
Cộng số thứ nhất với tổng của số thứ nhất và số thứ ba


B.

Cộng số thứ ba với tổng của số thứ hai và số thứ nhấtCâu 6 ( 0,5 đ): Kết quả của biểu thức sau : 50 + 72 + 28 = ?
A.
122
B.
150
C.
100
D.
78


II/ Phần tự luận
Câu 1(2 đ): Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) ( 125 + 456 ) + 875 b) 421 + 652 + 579
 

 • Trần Thị Phước Thảo
 • Đinh Quỳnh Nhi
 • Đinh Lê Quyền
 • Hoàng Thị Thu Ngọc
 • Trần Quốc Kiều
 • My Linh
 • Trần Thị Là
 • Hoàng Thị Hoài
 • Nguyễn Trung Vượng
 • Tr Th Tu
 • Vũ Đình Thu
 • Lê Vân Anh
 • Lê Duyên
 • Phạm Thị Thúy Ngà
 • Lê Thị Liên
 • Nguyễn Hữu Thọ
 • Trịnh Thị Thúy
 • Nguyễn Thị Quyên
 • Nguyễn Thị Tân
 • Đào Cao Ngươn
 • Nguyễn Thành Trung
 • Nguyễn Hoàng Yến
 • Nguyễn Minh Đức
 • Nguyễn Ngọc Mai
 • Nguyễn Cẩm Hà
 • Nguyễn Ngọc Diệp
 • Bach Tung Chi
 • Nguyễn Đức Bích
 • Nguyễn Hoài Thu
 • Lưu Long Nhật
 • Nguyễn Đình Huấn
 • Phạm Đình Quốc
 • Nguyễn Cao Chung
 • Trần Xuân Sỹ
 • Bùi Tuân Tuấn
 • Trần Bá Quý Đôn
 • Phạm Thị Xuân Giang
 • Tam Thu Nguyen
 • To Hoan Vu
 • Nguyễn Thành Thuận
 • Lê Đào Tuấn Minh
 • Nguyễn Huy
 • Lê Thu Hà
 • Ngô Thảo
 • Lý Thị Bảo Vinh
 • Nguyễn Văn Vinh
 • Phạm Trung Dũng
 • Đặng Thị Quyên
 • Dương Minh Tuấn
 • Nguyễn Thị Mỹ Linh