giáo án ngữ văn 7 (3 cột ) chuẩn kiến thức đầy đủ

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)
VỤ GIÁO DỤC THCS 2013
Dương Minh Quang
14h:18' 04-08-2013
441.0 KB
3

+* GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 ĐẦY ĐỦ +
*ĐÃ GIẢM TẢI CÓ ĐỦ CÁC KỸ NĂNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG*
*SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC MỚI 2013-2014 *
*GIẢI NÉN CÓ ĐẦY ĐỦ 140 TIẾT*

bộ giáo dục và đào tạo
MÔN NGỮ VĂN 7
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2013-2014)

PHÂN PHốI CHƯƠNG TRìNH THCS
LỚP 7
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần 1
Tiết 1 đến tiết 4
Cổng trường mở ra;
Mẹ tôi;
Từ ghép;
Liên kết trong văn bản.
Tuần 2
Tiết 5 đến tiết 8
Cuộc chia tay của những con búp bê;
Bố cục trong văn bản;
Mạch lạc trong văn bản.
Tuần 3
Tiết 9 đến tiết 12
Những câu hát về tình cảm gia đình;
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người;
Từ láy;
Quá trình tạo lập văn bản;
Viết bài Tập làm văn số 1 học sinh làm ở nhà.
Tuần 4
Tiết 13 đến tiết 16
Những câu hát than thân;
Những câu hát châm biếm;
Đại từ;
Luyện tập tạo lập văn bản.
Tuần 5
Tiết 17 đến tiết 20
Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh;
Từ Hán Việt;
Trả bài Tập làm văn số 1;
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.
Tuần 6
Tiết 21 đến tiết 24
Côn Sơn ca;
Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra;
Từ Hán Việt (tiếp);
Đặc điểm văn bản biểu cảm;
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm.
Tuần 7
Tiết 25 đến tiết 28
Bánh trôi nước;
Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li;
Quan hệ từ;
Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm.
Tuần 8
Tiết 29 đến tiết 32
Qua đèo Ngang;
Bạn đến chơi nhà;
Viết bài Tập làm văn số 2.
Tuần 9
Tiết 33 đến tiết 36
Chữa lỗi về quan hệ từ;
Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư;
Từ đồng nghĩa;
Cách lập ý của bài văn biểu cảm.
Tuần 10
Tiết 37 đến tiết 40
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ);
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư);
Từ trái nghĩa;
Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người.
Tuần 11
Tiết 41 đến tiết 44
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá;
Kiểm tra Văn;
Từ đồng âm;
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.
Tuần 12
Tiết 45 đến tiết 48
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng;
Kiểm tra Tiếng Việt;
Trả bài Tập làm văn số 2;
Thành ngữ.
Tuần 13
Tiết 49 đến tiết 52
Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt;
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học;
Viết bài Tập làm văn số 3.
Tuần 14
Tiết 53 đến tiết 56
Tiếng gà trưa;
Điệp ngữ;
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.
Tuần 15
Tiết 57 đến tiết 60
Một thứ quà của lúa non: Cốm;
Trả bài Tập làm văn số 3;
Chơi chữ;
Làm thơ lục bát.
Tuần 16
Tiết 61 đến tiết 63
Chuẩn mực sử dụng từ;
Ôn tập văn bản biểu cảm;
Mùa xuân của tôi.
Tuần 17
Tiết 64 đến tiết 66
Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu;
Luyện tập sử dụng từ;
Ôn tập tác phẩm trữ tình.
Tuần 18
Tiết 67 đến tiết 69
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp);
Ôn tập Tiếng Việt
Ôn tập Tiếng Việt (tiếp);
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.
Tuần 19
Tiết 70 đến tiết 72
Kiểm tra học kì I;
Trả bài kiểm tra kì I.
HỌC KÌ II
Tuần 20
Tiết 73 đến tiết 75
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất;
Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn;
Tìm hiểu chung về văn nghị luận.
Tuần 21
Tiết 76 đến tiết 78
Tìm hiểu chung về văn nghị luận (tiếp);
Tục ngữ về con người và xã hội;
Rút gọn câu.
Tuần 22
Tiết 79 đến tiết 81
Đặc điểm của văn bản nghị luận;

 

 • Nguyễn Thị Tiềm
 • Thanh Thuy
 • Hoàng Hiên Quảng
 • Hoàng Bảo Ngọc
 • Dương Quang Ninh
 • Mai Thiên Vân
 • Lê Thị Thị
 • Nguyễn Thị Hòng Thu
 • Vương Thị Lan
 • Thái Nguyên Khang
 • Nguyễn Hồng Nhung
 • Nguyễn Thành Phương
 • Lê Đăng Phin
 • Nguyễn Phong Liên
 • Lê Thọ Xuân
 • Phạm Xuân Thịnh
 • Nguyễn Thiện
 • Nguyễn Thị Ly
 • Phạm Thị Linh
 • Hoàng Duy Hưng
 • Khương Thị Kim Liên
 • Nguyễn Thị Tranh
 • Vũ Thành Công
 • Lê Thị Linh
 • Nguyễn Thanh Tín
 • Nguyễn Văn Hậu
 • Huỳnh Nguyễn
 • Phan Thi Tra Mi
 • Nguyễn Thị Diệu Linh
 • Nguyễn Thị Mỹ
 • X Tinh
 • Huỳnh Tiến
 • Đỗ Thị Xuân
 • Hồ Ngọc Khánh
 • Nguyễn Hương Thảo
 • Vũ Thị Yến
 • Kien Vang
 • Nguyễn Lê Nhật Tùng
 • Nguyễn Xuân Long
 • Nguyễn Thị Thủy
 • Tẩn Thu Hà
 • Nguyễn Văn Lực
 • Hoàng Văn Thắng
 • Vũ Thuỳ Linh
 • Nguyễn Hồng Cảnh
 • Trần Trung Hiếu
 • nguyenkhanh linh
 • Thu Ha
 • Hieuhanh Nguyen
 • Nguyễn Mai Trang