giao an dai so 7

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Report
23h:49' 11-08-2013
37.0 KB
0

Tuần 19
Ngày soạn: 21/12/2012 Ngày dạy:

Học kỳ II: Chương III Thống kê
Tiết 41: thu thập số liệu thống kê


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
- Kiến thức:- Hiểu làm quen với các bảng về thu thập số liệu thống kê khi điều tra, biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra.
- Kĩ năng:- Biết các kí hiệu đối với một giá trị dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập qua điều tra.
Thái độ: Liên tưởng thực tế, nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
GV: giáo án, sgk, sbt, bảng phụ ghi các bảng thu thập số liệu ( bảng 1,2 ).
HS: SGK, vở ghi, máy tính, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
- ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. ( 1’).
Hoạt động của giáo viên- học sinh
 Ghi

Hoạt động 1: 1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu (15ph)

-VD1: Điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp.
- GV cho HS đọc to bảng 1.
- GV giới thiệu: việc làm trên là thu thập số liệu và bảng trên được gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu. Sau đó cho HS đọc to bảng 2.
- GV giới thiệu tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà bảng số liệu thống kê ban đầu có khác nhau (bảng 1 với bảng 2)
- HS nghe và nắm được việc thu thập số liệu và bảng số liệu thống kê ban đầu
- So sánh bảng 2 và bảng 1.
Hoạt động 2: 2. Dấu hiệu. (10ph)

GV cho HS trả lời câu hỏi 2, 3. Sau đó giáo viên đưa ra khái niệm dấu hiệu, đơn vị điều tra.

HS nắm được
- HS trả lời câu hỏi 4.

- Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra cần quan tâm là gì dấu hiệu điều tra (kí hiệu bằng các chữ X, Y,...)
- Dấu hiệu X ở bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp, còn mỗi lớp là một đơn vị điều tra.
- ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu, số liệu đó gọil à một giá trị của dấu hiệu.
- Số các giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra (Kí hiệu bằng chữ N)
- ở VD1 thì N = 20.


 Hoạt động 3: 3/ Tần số của mỗi giá trị (13ph)

- GV cho HS trả lời câu hỏi 5, 6 (đưa đề bài lên bảng phụ)
-HS : theo dõi trả lời, và nắm được bài.

- Sau đó cho HS đọc chú ý.
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
Ví dụ ở bảng 1: Số 30 xuất hiện 8 lần, ta nói tần số của số 30 là 8

 Hoạt động 4: 4/ Luyện tập - Củng cố (5ph)

Bài 2/7 SGK ( đưa đề bài lên bảng phụ )
- GV cho HS đọc bảng 4 rồi trả lời các câu hỏi.
- HS trả lời


a) Dấu hiệu: Thời gian cần thiết hàng ngày mà An đi từ nhà đến trường. Dấu hiệu đó có 10 giá trị.
b) Có năm giá trị khác nhau là: 17, 18, 19, 20, 21.
c) Tần số của các giá trị nên lần l

 

 • Thu Truc
 • Đào Thị Thanh Mai
 • Nguyễn Gia Tưoưngf
 • Thanh Hue
 • Thanh Tran
 • Hà Sơn Lộc
 • Hà Thị Bạch
 • Trần Thị Minh Trang
 • Lê Thị Hạnh Dung
 • Lê Thị Hương
 • Kim Khánh
 • Hà Văn
 • Nguyẽntuyết Mai
 • Đặng Thị San
 • Nguyên Binh Duong